۵٫۰
۰۱

مان وسواس شستشو یا (Gemaphobia) که به معنی وحشت از کثیفی میشد که زیر نظر مشاوره روانشناسی ید انجام داد .  این اختلال جزو اختلال‌های وسواس فکری عملی و وسواس های قابل مان طبقه‌بندی می‌شود . مان این بیماری ابتدا از بیمار میخواهند الویت هایی از آنچه که بیشتر عث استرسش میشود را تهیه کند . سپس مان وسواس از موردی که کمترین استرس را به مراجع میدهد شروع میکنند . مراجع ید متوجه شود دست زدن به چیزی که آلودگی یا کثیفی دارد او را دچار بیماری نمیکند . مرحله بعدی خودکنترلی مراجع است ، فرد مبتلا به وسواس شستشو ید مراقب کارهای تکراری و تعداد دفعات شستشوی خود شد . امروزه مشاوره شامل روش‌های رفرمانی و شناخت مانی می شد . استفاده از این روش‌ها وسواس بیمار به بتیج از بین رفته و فرد به مرور کاملاً بهبود می‌یابد.

مان وسواس شستشو کودکان

درمان وسواس شستشو کودکان بیشتر از طریق زی مانی اتفاق می افتد  . کودکان به خاطر حساسیت هایی که دارند ، ممکن است انواع مختلفی از وسواس را تجربه کنند . گاهی رفر کودکان جزئی از مراحل رشدی آنها است اما اگررفرها تکرار شدند ید مراحل زی مانی و مراجعه به مشاوره خانواده بطور کامل انجام شود . مان وسواس شستشو کودک متد های روانشناسی یا تکنیک های نقاشی و همچنین استفاده از روش جایزه دادن انجام میشود . این روش ازکودک میخواهند که اگر  شستن دست هایش را کمتر کند جایزه میگیرد .   روند زی مانی هم اضطراب و عواملی که عث شروع شدن وسواس کودک شده را کاهش می دهند . سرزنش کردن کودک دوره مان عث افزایش اضطراب و همینطور به دنل آن برگشت اعمال وسواس گونه کودک می شود .


بیشتر بخوانید: علت وسواس فکری چیست؟


مان وسواس شستشو نوجوانان

مان وسواس شستشو نوجوانان به دلیل تغییرات هورمونی و عصبی دشوار است . نوجوانی همراه تغییرات خلقی زیادی اتفاق می افتد و مان را کندی همراه میکند . دوره نوجوانی وسواس شستشو ممکن است شدت بیشتری یابد . زیرا استرس و اضطراب و وسواس فکری رشد بیشتری پیدا میکند . مان اختلال وسواس ابتدا به مان روانی و شناختی استرس می پردازد . چون نوجوان توانایی بیان افکار و دلایل استرس خود را دارد شرکت جلسات مشاوره ثیر زیادی مان وسواس دارد . برای کمک به مان وسواس شستشو نوجوانان میتوان از داروهای ضد اضطرابی هم کمک گرفت . مان دیگری که مرحله نوجوانی میتوان از آن استفاده کرد مان مبتنی بر پذیرش و کم کردن اعتقاد نوجوان بر انجام دادن عمل وسواسی است . ACT  یا تغییر کارکرد افکار میتواند کمک زیادی به مان وسواس بکند .


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی وسواس


مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی

مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی شامل رفر مانی ، شناخت مانی و جدید ترین روش مان یعنی اثر بخشی مان مبتنی بر پذیرش  میشود . این روش‌ها مان وسواس شستشو نوجوانان و بزرگ‌سالان مؤثرتر است . یعنی بدون اینکه فرد مبتلا را مجبور به مواجهه سازی مستقیم کند تمرکز مراجع را از واکنش به افکار کم میکند . این روش فرد تحمل خود را نسبت به واکنش به هیجانات و افکار وسواسی بیشتر میکند . شرطی‌سازی از دیگر تکنیک‌های رفرمانی است که برای مان وسواس شستشو به کار می‌رود این روش فرد دارای وسواس یک کش به دست خود می‌بندد و وقتی می‌خواهد به سراغ شستشو برود کشیده شدن کش به خود یادآوری می‌کند که نید این کاررا کند . تکنیک‌های شناخت مانی برای مان وسواس شستشو بیشتر به تصحیح افکار بیمار می پردازد .


بیشتر بخوانید:  اختلال وسواس چیست؟


موثرترین مان وسواس شستشو

موثرترین مان وسواس شستشو از بین روش‌هایی که کنون برای مان وسواس شستشو به کار برده شده مان های مبتنی برا آگاهی و کاهش اضطراب است . موثرترین روش روشی است که آن اضطراب ، افسردگی و افکار وسواس گونه آن کم شوند .   مواردی که وسواس بسیار شدید شد از دارومانی هم کنار مشاوره استفاده می‌شود . اما چیزی که مورد اختلال وسواس شستشو دیده شده این است که اغلب موارد فرد مبتلا به وسواس مورد آلودگی های کوچکتر و کم اهمیت زودتر به نتیجه میرسد . اما موارد اضطراب آور تر زمان طولانی را به خود اختصاص میدهند . رفرمانی زمانی مؤثر است که تمرین های فردی برای شخص بیمار همراه شد . مان ید خود کنترلی همراه شود فرد بیمار موثرترین کسی است که می‌تواند به خودش برای غلبه بر این بیماری کمک کند .

مرحله نخست مان وسواس کودکان از طریق ACT

مان وسواس شستشو کودکان معمولا از طریق زی مانی اتفاق می افتد . مشاوره اختلال وسواس ابتدا ید والدین را نسبت به مراحل مان آگاه کند مراحل مان واکنش های ستی به رفر کودک نشان دهند . جلسات ابتدایی از والدین میخواهیم واکنش خود را نسبت به رفر وسواسی کودک بیان کنند . بعد به آنها کمک میکنیم واکنش های خود را اصلاح کنند . معمولا والدین برای اینکه کودک را از عملی ز دارند سر او داد میزنند و کودک را بیشتر دچار اضطراب میکنند . کودک راهی برای تخلیه اضطراب خود ندارد نتیجه رفرهای وسواس گونه خود را بیشتر تکرار میکند . موثرترین مان وسواس شستشو آگاهی نسبت به ذهن یا Mindfulness است . از والدین میخواهیم برابر رفر کودک واکنش نشان ندهند و کارهایی را برای ایجاد احساس ارزشمندی کودک و کاهش اضطراب انجام دهند .

چگونه کودک را برای مقابله وسواس آماده کنیم

مان وسواس شستشو کودکان و مشاوره روانشناسی کودک نشان داده است هر چه مراحل اولیه این اختلال تشخیص داده شود مدت زمان مان کوهتر خواهد بود . مان وسواس شستشو از نظر روانشناسی  بعد از مرحله آگاهی والدین وارد فاز دوم یعنی مصاحبه کودک میشود . طی زی کودک از او میخواهیم هرچیزی را که دوست دارد و همینطور هرچه که عث ناراحتی او میشود را بیان کند . زمان گفتگو ید مشاوره خانواده گفتگو را به سمت نقطه هدف هدایت کند و عث آشنا شدن کودک ذهن و افکارش شود . کودک ید بفهمد افکارش چیزی جدا از خودش هستند بتواند آنها را کنترل کند . مان وسواس شستشو بخصوص کودکان مشاور سعی میکند کودک مبتلا به وسواس همراه شود قدم قدم افکارش را تحت کنترل بیاورد .

مرحله نهایی مان وسواس کودکان

مان وسواس شستشو کودکان بعد از آگاهی دادن و آشنا کردن کودک افکارش وارد مرحله اخر میشود . مشاور از کودک میخواهد رنگ های خاصی شروع به نقاشی کند اما حین نقاشی مشاور صحبت میکند و خلاف کار کودک از او خواست هایی دارد . کودک نید به حرف مشاور گوش کند و کاری که میخواهد را انجام دهد . بطور مثال کودک خت میکشد پس تنه خت را ید قهوه ای و برگها را سبز بکشد . وقتی کودک شروع به نقاشی میکند مشاور مدام تکرار میکند برگ را آبی بکش تنه را قرمز . کودک به مرور یاد میگیرد روی افکار خودش متمرکز شود بدون اینکه به واگویه های اضافی اهمیت بدهد . و به این صورت نسبت به افکاری که عث وسواس شستشو کودک میشود کنترل پیدا میکند .

سوالات متداول

علائم وسواس کودکان چیست؟

شستشوی مداوم دست ، بی قراری و شستشوی زیاد لوازم و اسب زی ، اکراه از دست زدن به لوازم عمومی و زی نکردن همسالان بخاطر اینکه ممکن است بیمار شود .

 آیا مان قطعی برای وسواس وجود دارد ؟

بله مان وسواس امکان پذیر است ، اما معمولا افرادی که پیگیری زیادی برای مان میکنند شدت و فراوانی رفرهای وسواس گونه را کاهش میدهند.

از نظر روانشناسی مان مؤثر برای وسواس شستشو چیست ؟

 مشاوره رفرمانی و شناخت مانی و موارد خیلی شدید دارومانی و انجام تمرین‌هایی که مشاور تعیین می‌کند به مان این بیماری بسیار کمک می‌کند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره وسواس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) 

 

راه های مان وسواس شستشو چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع