مرکز مشاوره رایگان خانواده
میانگین ۵ رای از تعداد ۲

مشاوره رایگان خانواده

مشاوره رایگان خانواده اهمیت مشاوره را برای تک تک امور زندگی معین ومشخص میکند . از مشاوره رایگان خانواده برای مسائل کوچک و بزرگ خانوادگی ، تصمیم گیری و راه حل مشکلات کمک بگیرید . برخی موارد شما نیاز دارید خود را بهتر و دقیقتر بشناسید مشاوره رایگان خانواده همراه شماست . خودشناسی به چه منظور انجام میشود ؟ شما میخواهید یک معامله اقتصادی شرکت کنید ید ریسک کنید . خود را میشناسید یا نه ؟ قت ریسک پذیری شما چه اندازه است ؟ آیا توانایی تحمل دارید ؟ آیا شرایط سخت میتوانید بر روی ریسکن وقت بگذارید ؟ مشاوره رایگان خانواده متوجه خواهید شد ریسک کنید یانه . اگر اصرار دارید ریسک کنید چه مراحلی را ید تحمل کنید . پس مشاوره رایگان خانواده فقط برای مسائل روزمره خانوادگی نیست . شما وقتی خود را بشناسید کمتر مشاجره ها یکجانبه قضاوت میکنید .

مشاوره رایگان خانواده ارتط خودشناسی میتوانید از مهارتهای نهفته ونن استفاده بهینه کنید . چه بسا استعدادها یی که ون شما منتظر یک جرقه هستند و شما از آن بیخبرید . مشاوره رایگان خانواده خود و استعدادهاین را بهتر بشناسید . نقاط ضعف و عطف خود آشنا شوید . شناختن نقاط ضعف چه کمکی به ما میکند ؟ نظر بگیرید کسی را که خوب نقاشی میکند این توانایی و نقطه عطف اوست . کسی که به هیچ عنوان نمیتواند حتی یک خط راست و زی بکشد این نقطه ضعف اوست . حال اگراین دو به تواناییهایشان اشراف داشته شند چه نتیجه ای خواهند گرفت ؟ کسی که نقطه ضعف نقاشی دارد مسابقه نقاشی شرکت نخواهد کرد . دوم : هیچگاه تصمیم نخواهد گرفت از راه نقاشی امرار معاش کند . حداقل فایده این دانستن اینست که این زمینه شکست نخواهد خورد .


بیشتر بخوانید:مشاوره آنلاین روانشناسی و خانواده


مشاوره رایگان خانواده تلفنی  

مشاوره رایگان خانواده تلفنی هم گزینه ای مناسب است برای اینکه شما روابط خانوادگی قوی داشته شید . دقت کرده اید برخی خانواده ها فرزندان بزرگ که میشوند از والدین حرف شنوی ندارند . مشاوره رایگان خانواده تلفنی شمارا مسیری قرار میدهد که این مشکل بوجود نیاید . این شما هستید که انتخاب میکنید . میخواهید همیشه نظر فرزندانن مورد تکریم و احترام شید ؟ فرزندان وقتی بزرگ میشوند احساس میکند از طرف والدین حمایت نشده اند یا این حمایت میست قویتر میبود . احساس میکنند علم پ و ما آنها تطبیق عملی ندارد یا بهتر بگوییم به روز نیست . از اینرو حتی اگر به زن نیاورند عمل آنها را برنامه هایشان شرکت نمیدهند . اگر هم شرکت بدهند خود به عنوان پیشرو و والدین به عنوان پیروخواهند بود . اینجاست که والدین احساس میکنند فرزندانشان ق زحمات آنها را نمیدانند .

مشاوره رایگان خانواده تلفنی به شما خواهد گفت که شما خود خواسته اید که اینگونه ره شما قضاوت شود . اگر مشاوره رایگان خانواده تلفنی انجام دهید متوجه خواهید شد که والدین نید حکم قرنی داشته شند . مشاوره رایگان خانواده تلفنی راههای حرمت نگه داشتن را به شما خواهد آموخت . مشاوره رایگان خانواده تلفنی شمارا راهنمایی خواهد کرد چگونه به خود احترام بگذارید . کسی که برای خودش احترام قائل نیست چگونه از دیگران توقع احترام دارد ؟ شاید بگویید فرزندان ید ک کنند که شما به خاطر آنها ایثار کرده اید . شما این طرز تفکر فرزندانن را آماده میکنید به دنل مفر شند . آماده میشوند این فکر شمارا یک جواب خنثی کنند . مثلا بگویند ما که این دنیا نبودیم شما ما را بوجود آوردید واقع به شما بگویند شما فقط به وظیفه خود عمل کرده اید … .

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج راهی است برای ق دانی از خود قبل از پ و ما شدن . شاید وقتی فرزندان بزرگ میشوند این اصلاح سختتر شد . زمان رسیدن به خواسته هاین کم شد . فرزندان ما مسه و دنیای جهانی اینترنت به سرعت حال رشد و پیشرفت هستند . آنها هم گام همسالان خود دنیا رو به جلو حرکتند . ما چه میکنیم ؟ برای آنها وقتمان و پولمان و عمرمان را قرنی میکنیم بی آنکه برای آنها ارزشی داشته شد . مشاوره رایگان خانواده و ازدواج برای ما وفرزندان ما بستر مناسب فکری و رفری میسازد . این بستر ما عین اینکه برای خودمان کسب حرمت میکنیم فضا را برای پرورش ست فرزندانمان نیز مهیا میکنیم . فرزندانی که همواره سپاسگزار و ق دان شایستگی های ما هستند . مشاوره رایگان خانواده و ازدواج از ما والدینی شایسته میسازد .

مشاوره رایگان خانواده و ازدواج راه شمارا به دنیای کودکان و جوانانن ز میکند قبل از اینکه آنها چندین گام از شما پیشتر شند  ما نمیتوانیم از دیگران بخواهیم به ما احترام بگذارند یا مارا دوست بدارند . ولی میتوانیم خوا حائز ویژگیها و فاکتورهایی کنیم که احترام دیگران را نسبت به خود جلب کنیم . احترام گذاشتن ید قلبی شد . شما ناخودآگاه به یک دانشمند احترام میگذارید و یا یک هنرمند . پس لازمه احترام گزاردن برجستگی است . شما اگر والدینی شید که از کمترین امکانات بهترین استفاده هارا میکند موفق خواهید بود . اگر پ یا مای شید که به فکر آسایش خود است و بهترینها را برای خود وبعد خانواده میخواهد مطمئن شید احترام کسب میکنید . اما اگر والدینی شید که مدام شکست میخورد تصمیم گیری مردد است نمیتوانید مورد احترام شید . والدینی که همه چیز را به پای هوس میریزد … .


بیشتر بخوانید:کانال مشاوره روانشناسی خانواده


مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی

مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی شما را کنشها و واکنشها آشنا میکند .  روانشناسی مانند یک زی است که شما ید رفر و عملکرد طرف مقابلن را حدس بزنید نزید . مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی توجه به ویژگیهای شما و افراد خانواده کنشها را به شما میدهد . چون یک مشاورخانواده واکنشهای اعضای خانواده شما را حدس میزند . چون رفرهای شما و آنها را دسته بندی کردی و گروههای همسان قرار میدهد . انسانها برگرفته از ون و حتی ارگانیسم بدن و همینطور جامعه به هر کنش پاسخ خاصی میدهند . مثلا کسانی که زود عصنی میشوند و روی رفر خود کنترل ندارند یک گروه قرار میگیرند . برای چنین کسانی واکنش وپاسخ به انتقاد مشخص وتعریف شده است . مشاوره رایگان خانواده و روانشناسی به راحتی میتواند رفر شما را نسبت به هرمحرک حدس بزند .

علم روانشناسی تمام رفرهای ما ارتط است . انگیزه ها ، اهداف ، خانواده وجامعه . ما حتی وقتی میخواهیم س بخوانیم علم روانشناسی ارتط هستیم . چق بخوانیم ؟ چه زمانی بخوانیم ؟ چه بخوانیم ؟ چرا ؟ چون هر یک از ما علایق خاص خود را داریم . هریک از ما توان و طاقتمان محدود به زمان و مکانی خاص است . هر یک ازما تحت ثیر انرژیهای ونی و موقعیتهای اجتماعی هستیم . مشاوره روانشناسی این امکان را به ما میدهد که شرایط را بررسی کرده و توانمان را بسنجیم و ست انتخاب کنیم . علایق ، سلایق و تغییرات ونی ما نشات گرفته از نوع پرورش ما خانواده و جامعه است . مراجعه به مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده آنها را کشف کرده و بکار ببندیم تصمیمهای خود دودل و مردد نشیم .

مشاوره رایگان خانواده آنلاین

مشاوره رایگان خانواده آنلاین به همین منظور تشکیل شده است . مشاوره رایگان خانواده آنلاین به شما این فرصت را میدهد خدمات مراکز مشاوره آشنا شوید . بدون صرف هزینه میتوانید مشاوره کنید . ضمن اینکه چون این خدمات بصورت آنلاین میشد اتصال به اینترنت میتوانید به راحتی مشاوره بگیرید . گروه یا کانال مراکز مشاوره عضو شوید .  میتوانید  به وب سایت مرکزمراجعه کنید و از مشاوره خانواده آنلاین بهره مند شوید . مشاوره رایگان خانواده آنلاین برای ارتقا فرهنگ مشاوره اقدام به تشکیل مشاوره خانواده رایگان نموده است .

مشاوره ازدواج

حال این بحث مطرح است که مشاوره زناشویی مقدم تر است یا مشاوره ازدواج ؟ مسلما کسی که هنوز تصمیم ازدواج یا زناشویی ندارد برای هیچیک از این دو مورد اقدام نخواهد کرد . کم پیش می آید کسی تصمیم نداشته شد و برای تصمیم نداشته اش مشاوره کند .  اگر کسی تصمیم ازدواج دارد بهتر است اول به آمادگی خود برای ازدواج پی ببرد . یکی از زیرمجموعه های آمادگی برای ازدواج همان زناشویی است . اولویت بندی زناشویی برای ازدواج شاید جه اول نشد اما یکی از عوامل مهم برای تشکیل زندگی است . کسی که از هر لحاظ برای ازدواج مهیا است بهتر است حتما برای زناشویی نیز آماده شود . زندگی بدون زناشویی خوب نمیتوانداز دوام و استحکام کافی برخوردار شد . ازدواج امر مقدسی است که ید تمام نیازهای زوجین چارچوب خانواده مین شود .

شاید این سوال مطرح شود آیا ازدواجی وجود دارد که یکی از اهداف آن زناشویی نشد ؟ پاسخ به این سوال ید بگوییم بله امکان دارد . نمونه آن چند همسری است . یا کسانی که به دلیل مسائل مالی واقع تن به برخی از انواع ازدواج ها میدهند . چنین ازدواجهایی ناهمگون بودن فرهنگی ، تفاوت سنی بسیار زیاد ، زناشویی ناقص و یا بد ، کنار گذاشته شدن توسط خانواده ها به شدت به چشم میخورد . شاید یکی از مسائلی که عث میشود این نوع ازدواجها انجام شود ارضا غرایز شد . اما این مرتفع کردن غرایز واقع یک همخوابی شیرین و سالم نمیتواند شد . بخصوص جامعه کنونی که لا بودن سن نوان نسبت به پسرها حد ما و فرزند است . چنین ازدواجی حتی اگر عقد دائم نیز شد اما به لحاظ بقا و دوام موقت است .


بیشتر بخوانید: مرکز


مشاوره تلفنی

مزیتی که مشاوره تلفنی بر مشاوره حضوری دارد این است که ممکن است مشاوره حضوری کسی نتواند صحبت کند . چند گروه هستند که ممکن است برای حضور مشاوره مشکل روبرو شوند . دسته اول کسانی هستند که به شدت و به همه کس بی اعتماد هستند . آنها حتی نزدیکترین کسان خود نمیتوانند صداقت حرف بزنند . دسته دیگر ممکن است رازهای مگو داشته شند . دسته سوم کسانی هستند که نمیتوانند ارتط خوبی برقرار کنند و واقع توانایی ز گو کردن مسائل را ندارند . دسته چهارم خجالتی هستند . خجالتی ها هر حرفی را نمیتوانند زگو کنند . ولی همه این گروهها وقتی رو رو صحبت نکنند راحت تر هستند . این نقطه مشترک بین تمام این گروهها عث میشود مشاوره تلفنی را ترجیح دهند .

چون مراکز مشاوره فقط خصوصیات و رفرهای فردی سرو کار دارند نه خود فرد . این مشاوره میتواند بدون ابراز هویت انجام شود . مشاوره آنلاین نیز از این قاعده مستثنی نیست . افراد میتوانند بدون فاش شدن هویتشان حتی پیش مشاور به مشورت بپردازند . مشاوره روانشناسی آنلاین کمک بزرگی به کسانیست که میخواهند هر موردی مشاوره کنند . هنوز مشاوره و مراجعه به روانشناس و روانپزشک بین برخی افراد عادی نشده است . آنها گمان میکنند اگر به روانشناس و یا روانپزشک مراجعه کنند ممکن است انگ روانی بودن به آنها بخورد . لازم است بدانیم همانطور که جسم ما اثر ضربه دچار آسیب میشود روح نیز آسیب پذیر است . همانطور که برای مان جسم به پزشک مراجعه کرده ودارو مصرف میکنیم روان ما نیز ید مان شود . هیچ روح کاملا سالمی وجود ندارد تفاوت میزان آسیب هاست .

مشاوره کودک

مشاوره کودک نیز مانند چکاب بدن لازم و ضروریست . بیماریهای فراوانی وجود دارند که اگر به موقع تشخیص داده نشوند ممکن است جبران آن بزرگسالی سخت و یا غیر ممکن شد . مانند اختلال رفری اوتیسم یا اختلال آسپرگر. برخی بیماریهای روحی و روانی کودکی بهتر مان میشوند . مشاوره کودک حتی اگر به نظر خودن فرزندن سالم است ضروریست . اختلال اوتیسم شما ممکن است از زود سینه خیز کردن فرزندن شاد شوید . ممکن است از اینکه فرزندن شلوغ و پر از هیجان است خوشحال شید . ممکن است از شیرین کاریهایش لذت ببرید . اما دو سالگی بر خلاف تصورن خواهید دید که تکلمش متوقف میشود . به جای اینکه اسب زی هایش زی کند ظروف آشپزخانه و دکوریهای منزل را پرت میکند . مراجعه به روانپزشک و یا روانشناس متوجه خواهید شد فرزند شما دارای اختلال است .

امیدواریم فرزندانی شاد و سالم داشته شید  اما گروهی هستند که حتما ید برخی تذکرها را مورد کودک بدانند . فرزندی که دارای هرگونه اختلال است پاک و بیگناه است . فرزندی که سنوم دان دارد مانند دیگر کودکان زی و شیرین است . کودکی که دارای معلولیت جسمی است حق زندگی اجتماع را دارد . کودکانی که دارای معلولیت جسمی ، حرکتی و ذهنی هستند ید دیده شوند . پ وماهایی هستند که آنها را از دیدمردم پنهان میکنند . معلولیت گناه نیست . اما محروم کردن این کودکان از اجتماع گناهی نا بخشودنی است . این کودکان فقط میان مردم و جمع مهارتهای زندگی را می آموزند . آنها میان حمایت مردم عزت نفس و اعتماد به نفس بدست می آورند . آنها را افتخار جامعه بروز دهیم . به آنها کمک کنیم تواناییهایشان بتوانند بروز دهند .


بیشتر بخوانید:مشاوره خانواده تلفنی


مشاوره انلاین رایگان

از مشاوره آنلاین رایگان و مشاوره تلفنی خانواده غافل نشیم . از این فرصت ها استفاده کنیم بدانیم کودکان دلبندمان چگونه رفر کنیم جامعه آسیب کمتری ببینند . کودکان ما هر ویژگی چراغ دل ما و امیدهای آینده کشورمان هستند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Women’s Clinic & Family Counseling Center

 

مرکز مشاوره رایگان خانواده