۵٫۰
۰۱

پرخاشگری کودکان دبسنی از جمله دغدغه های مهمی است که والدین به خاطر آن به روانشناسی کودک و روانشناس مراجعه میکنند . شاید وقتی به مفهوم کودک فکر میکنیم اولین چیزی که به نظرمان برسد شادی و زی و نشاط شد . اما واقعیت این است که سنین اولیه زندگی پرخاشگری کودکان دبسنی از جمله موارد غیر قابل چشم پوشی و مهم مشاوره تربیت کودک میشد  . پرخاشگری کودکان دبسنی میتواند دلایل خیلی زیادی داشته شد . مثلا سبک زندگی خانواده و فرهنگی که افراد آن رشد میکنند میتواند اندازه و مقدار پرخاشگری کودکان دبسنی ثیر زیادی داشته شد . پ و ما و خانواده جه اول میزان پرخاشگری کودکان دبسنی به طور مستقیم ثیرگذار هستند . ادامه بیشتر به پرخاشگری کودکان دبسنی میپردازیم و توضیح میدهیم .

علت پرخاشگری کودکان دبسنی

علت پرخاشگری کودکان دبسنی همانطور که گفته شد میتواند مثر از عوامل بسیار زیادی شد . تعدادی از عواملی که بسیار میتواند یافتن علت پرخاشگری کودکان دبسنی به ما کمک کند به شرح زیر است .

  • زی هایی که برای کودکان اولویت های اهمیت قرار دارند اگر زمینه خشونت داشته شند میتواند زمینه و علت پرخاشگری کودکان دبسنی شد .

گاهی یک فرد خانواده برای کودکان این سنین الگو میشود و این الگو میتواند برا یا خواهر بزرگتر شد . پرس و جو کردن از متخصص زمینه مشاوره کودک متوجه خواهیم شد که اگر او رفر پرخاشگرانه ای داشته شد و به خاطر رفرش جمع ها احترام داشته شد احتمالا کودک را به سمت پرخاشگری تحریک میکند .

  • اختلالات روانشناختی و عوامل وابسته به خلق نیز میتواند به عنوان علت پرخاشگری کودکان دبسنی شناخته شود . مثلا کودکانی که مبتلا به اختلال سلوک هستند به عنوان یکی از فاکتورهای تشخیص لینی این رفر پرخاشگرانه را خود به صورت اتوماتیک وار بروز میدهند . بنابراین حتما به والدین پیشنهاد میشود که مراجعه به مشاوره اختلال کودکان را دستور کار خود قرار بدهند .

مان پرخاشگری کودکان

مان پرخاشگری کودکان میتواند به صورت های مختلفی انجام شود . اگر پرخاشگری کودکان به دلیل اختلالات روحی و روانی آنها به وجود آمده شد و رفر آنها تثبیت شده شد ید از طریق مصاحبه لینی  توسط متخصص حوزه کودک و نوجوان راه و روش مان مشخص شود . مان پرخاشگری کودکان از این روش معمولا طی جلسات متداوم روان مانی انجام میپذیرد . سطوح پایین تر از مان پرخاشگری کودکان بعد از مشاوره کودک توسط روانشناس تمرین هایی به والدینparents یا سرپرست کودک داده میشود که بر طبق شخصیت خود کودک و مصاحبه ای که از تو گرفته شده تهیه شده و تدارک دیده شده است . این روش کنار حمایت والدین میتوان کاملا به تغییر رفر و بهبود شرایط پرخاشگری وی امید داشت و تغییرات مثبتی اعمال کرد .

راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی

راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی میتواند نسبت به فرهنگ و محیطی که کودک آن رشد و نمو یافته متغییر و متفاوت شد . ادامه به چند نکته که حتما ید زمان بروز خشم عصنت و پرخاشگری کودک رعایت شود اشاره میکنیم :

  • حتما صورت کودک را آب سرد خیس کنید . ابن کار بسیار روند فروکش کردن عصنیت کارساز است .
  • یکی دیگر از راه‌های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی اعمال جریمه هایی است که از قبل برای کودک پرخاشگر خود نظر گرفته ایم میشد . فراموش نشود کودک ید از جریمه ای که انتظار اوست خبر داشته شد .
  • از موثرترین راه های برخورد پرخاشگری کودکان دبسنی این است که حتما بعد از بروز پرخاشگری و فرو نشستن عصنیت آنها ، شما ید به عنوان والدین آنها صحبت و تدل نظر کنید . صحبت های شما به عنوان مرجع قت کاملا آنها ثیر گذار خواهد بود .

راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی

راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی  امروزه کبهای تربیت فرزند که به وفور زار یافت میشود وجود دارد . اگر این کبها توسط نویسندگان معتبر نوشته یا گردآوری شده شد ، حتما برخورد والدین این مسائل کودکانشان موثر واقع میشود . البته استفاده از این راه مواردی قابل توجیه و یید است که عمق اختلال به وجود آمده زیاد نشد و یا کودک مرحله ای از پرخاشگری شد که بتوان برای پیشگیری از زیاد تر شدن آن کاری کرد . راه های کاهش پرخاشگری کودکان دبسنی عمق زیاد تر ید توسط روانشناس یا روانپزشک لینی طراحی شود که علاوه بر همخوانی شخصیت کودک به سایر ابعاد وجودی او آسیب وارد نکند . به این صورت خانواده ها به طور کلی میتوانند از بهبود شرایط کودکان این زمینه اطمینان کامل حاصل کنند .

ثیر محیط بر پرخاشگری کودک

همانطور که گفته شد پرخاشگری  (violence)کودکان به دلایل مختلف میتواند بروز کند . یکی از این دلایل ثیر محیط بر بروز دادن پرخاشگری میشد . معمولا کودکانی که خانواده های پر تنش زندگی میکنند به احتمال بیشتری پرخاشگری را رفرشان نشان خواهند داد . پ و ما به عنوان الگوی اصلی فرزندان و کسانی که بیشترین ثیر را روی کودک میگذارند اصلی ترین عامل شکل گیری شخصیت کودک خود هستند . اگر والدین فضایی خوب و سلامت و پر از محبت و آرامش را برای فرزندان خود محیا کنند ، احتمال اینکه فرزندانشان گیر پرخاشگری شوند بسیار کمتر از خانه ای است آن والدین یکدیگر دائم گیر هستند و به یکدیگر پرخاشگر میکنند . همچنین خانواده هایی که دعوا و گیری جزو فرهنگ غالب است فرزندان به همان صورت تربیت میشوند .

ثیر فیلم ها بر پرخاشگری کودک

ثیر فیلم ها بر رفر و کردار کودکان به قی زیاد هست که قابل چشم پوشی نشد . خیلی این مورد دیده میشود که کودکانی سابقه دیدن فیلم های جنایی و اکشن شخصیت‌های آن فیلم همزاد پنداری میکنند و پرخاشگری را پیش میگیرند . از این رو است که همواره روانشناسی کودک و مشاوره تربیت کودک کید میشود که کودکان حتما ید برنامه هایی محتوای مناسب سن خود سرگرم شوند . علاوه بر میل به پرخاشگری  (violence)خطر بلوغ زوس نیز کودکانی را که فیلم ها و تصاویر نامناسب سنشان را میبینند تهدید میکند . پ و ماانی که به تربیت اصولی فرزند خویش معتقد هستند ید تلویزیون و هر رسانه دیگر را چهارچوب های مشخص و متناسب سن و شخصیت فرزندشان اختیار او بگذارند مشکلات یاد شده او را تهدید نکند .

ثیر عوامل ژنتیکی پرخاشگری کودک

از جمله عوامل ثیر گذار وجود و شدت پرخاش کودکان که امروزه بسیار زیاد به آن پرداخته میشود بحث ثیر ژن  بر رفر کودک میشد . همانطور که ابن مثال را برای مواردی مثل سیگار کشیدن و استفاده از مواد مخ و الکل استفاده میکنند احتمال أین که فرزند کسی که رفر خود خشم و پرخاشگری را جای داده نیز مانند والد خود عمل کند بسیار لاتر از فرزند کسی است که به اصلاح آرام و خونسرد است . این که روانشناسان خیلی بیشتر از ژنتیک به محیط اهمیت میدهند ولی هیچگاه نمیتوان نقش زن را انسان نادیده گرفت .

خصوصیات شخصیتی کودکان

نکته قابل تأمل دیگر مورد علل پرخاشگری کودکان میتواند خصوصیات فردی او شد . معمولا کودکانی که نمیتوانند احساسات خود را چه مثبت و چه منفی به خوبی بروز دهند از پرخاش برای بروز این احساسات استفاده میکنند . کودکانی که نمیتوانند اتفاقاتی که زندگی روزمره کنار بیایند و آنها را مدیریت کنند نیز همین شیوه سعی حل این موضوع دارند . همچنین کودکانی که از حرف زدن زیاد می ترسند یا علاقه ای به ارتط این ابزار ندارند خیلی بیشتر پرخاشگری را بروز میدهند .

 

سوالات متداول

آیا کودکان دبسنی پرخاشگر تر میشوند ؟

نمیتوان این صراحت این مورد را یید کرد ولی کودکان دبسنی ایم مسئله بیشتر مشاهده شده است

چه چیزهایی عث میشود کودکان دبسنی زود از کوره بروند؟

برای پاسخ به این سوال میتوان به مواردی مثل خصوصیات شخصیتی ، ژنتیک و رفر والدین اشاره  کرد.

آیا زود رنجی کودکان نشانه کاهش اعتماد به نفس است؟

البته که عوامل یاری میتواند عث بروز این مسئله کودک شود ولی به احتمال زیاد کاهش اعتماد به نفس میتواند زود رنجی کودک مرتبط شد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Aggressive Behaviors in Preschoolers 

 

علت پرخاشگری کودکان دبسنی چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع