لجزی کودک ۴ ساله جز ناهنجاری های رفری کودکان است که ممکن است سنین خاصی جز مراحل رشدی محسوب شود . اما والدین ید آگاهی کسب کنند که رفر کودک جز گذر از مراحل سنی است یا ید نسبت به آن حساس شند . مشاوره تربیت کودک بیان میکند لجزی سن قبل از دبسن مثل ندادن اسب زی یا گوش نکردن حرف والدین حد طبیعی لجزی محسوب میشود . مشاوره اختلال کودک زمانی لجزی را ناهنجاری غیر طبیعی میدانند که این لجزی به کینه توزی یا دزدیدن وسایل دیگران منجر شود . لجزی کودک ۴ ساله رفرهایی مثل عصنیت ، جیغ زدن و پرت کردن اسب زی همراه است . رفر کودک زمانی لجزی محسوب میشود که یک دوره ۶ ماهه مدام تکرار شود. لجزی به اجتناب از انجام کار یا اصرار بر انجام کار همراه زورگویی گفته میشود .

علت لجزی کودک ۴ ساله چیست؟

علت لجزی کودک ۴ ساله میتواند حاصل سرزنش شدن توسط بزرگترها و والدین شد . علت بعدی که مهمترین علت لجزی کودک سنین قبل از دبسن است محیط زندگی است . روانشناسی کودک لجز نشان داده است کودک از والدین خود الگو میگیرد . پس وقتی فضای خانه و رابطه بین والدین همراه لجزی شد کودک هم برای پیشبرد خواسته های خود از همان رفر استفاده میکند . سومین علت لجزی کودک ۴ ساله واکنش والدین است یعنی اگر والدین تربیت هم سویی داشته شند زمانیکه کودک خواست نامناسبی دارد جواب یکسانی به کودک میدهند . مشاوره کودک معتقد است وقتی والدین رابطه رفر کودک عکس هم عمل میکنند کودک متوجه میشود و از این رفر سو استفاده میکند . بی توجهی نسبت به عمل پرب لوازم و جیغ زدن کودک لجز بهترین واکنشی است که والدین ید نشان بدهند .

برخورد لجزی کودک ۴ ساله ید چگونه شد؟

برخورد لجزی کودک ۴ ساله از طریق گذاشتن قانون و اقتدار انجام دادن آن صورت میگیرد . مان لجزی کودک ۴ ساله  والدین نید توقع زیادی از کودک داشته شند . کودک این سن زه زمانی یک ماهه فقط میتواند یکی از رفرهای منفی خود را کمتر انجام دهد یا فقط یک کار مثبت را بیشتر و بدون لجزی انجام دهد . مشاوره خانواده به والدین متذکر میشودکه برخورد کودک مثبت اندیش شند و کار کم او را مورد توجه قرار دهند . یعنی اگر کودک مرحله مان زخورد مثبت کمی هم داشت همان را مورد توجه قرار دهند مخصوصا که میتواند علت لجزی کودک ۴ ساله فقط یافت نکردن توجه کافی شد . سرزنش و پرخاشگری عث افزایش لجزی کودکان میشود پس والدین برخورد لجزی کودک ۴ ساله ید مراقب رفرشان شند.

علائم لجزی کودک ۴ ساله چیست؟

علائم لجزی کودک ۴ ساله ید یک دوره زمانی نظر گرفته شود . لجزی یا بی اعتنایی مقابله ای کودکان مشکلاتی را کنترل هیجاناتشان دارند . مثلا به سرعت ناراحت میشوند و سریع واکنش نشان میدهند این علائم اگر برخورد دیگرانی غیر از افراد خانواده شد از علائم لجزی کودک ۴ ساله محسوب میشود . این کودکان بیش از اندازه خود را مورد انتقاد قرار میدهند . احتمالا این کودکان از ابتدای تولد کودکانی نا آرام بوده اند و اصطلاحا به آنها کودکان دشوار گفته میشود . این کودکان عمدا دیگران را ناراحت میکنند مثلا دفتر یا کب دیگران را از عمد پاره میکنند . برای بچه های زیر ۵ سال ید طی ۶ ماه طول هفته این اعمال دیده بشود لجزی نام بگیرد یعنی ید رفرش فراوانی زیادی داشته شد .

راه مان لجزی کودک ۴ ساله چیست؟

راه مان لجزی کودک ۴ ساله  ارتط برقرار کردن والدین کودک است . هرگز کاری نکنید که کودک احساس کند مقابل او قرار گرفته اید . کودک وارد جنگ قت نشوید و کودک را زور و امر و نهی وادار به انجام کاری نکنید . چون این رفر شما تبدیل به یک والد لجز میشوید که چون بزرگتر هستین پس قت بیشتری هم برای عملی شدن حرفن دارید . نتیجه وارد چرخه لجزی شده و خودن الگو و علت لجزی کودک ۴ ساله میشوید . برای برخورد لجزی کودک ۴ ساله مشاوره اختلال کودک معتقد است که ید به کودک حق انتخاب داد. کودکان ۴ ساله مثلا بین دو اسب زی یا دو غذا یا دو لس میشود حق انتخاب داد . اجازه بدهیم کودک تصمیم بگیرد و مسئولیت رفر و انتخاب خود را بپذیرد .

واکنش والدین برخورد کودک لجز ید چگونه شد؟

لجزی کودک ۴ ساله بستگی به سبک تربیتی والدین هم دارد . مای که همیشه کارهای فرزند خود را انجام میدهد و بجای او تصمیم گیری میکند . عث میشود یا کودک مطیع ر بیایید یا اینکه فرزند لجزی تربیت میکند که همیشه حال جنگیدن است . برخورد لجزی کودک ۴ ساله اضطراب مان نمیشود بهتر است فقط علایق و سلیقه کودک را نظر بگیرید . اجازه دهید کودک خودش غذا را بخورد یا غذای مورد علاقه خودش را انتخاب کند و مسئولیت انتخاب خود را بپذیرد . فقط زمانی حق دخالت دارید که تصمیم کودک عث آسیب رساندن به خودش شود . حداقل قوانین را برای کودک ۴ساله بگذارید مثلا بجای جمله امری که ید این کار را انجام بدهی از او سوال کنید کدام یک از این غذا ها را میخوری یا کدام لس را میپوشی .

راهکارهای مان لجزی کودک ۴ ساله چیست؟

راه مان لجزی کودک ۴ ساله بیان دلیل خواسته هاین است یعنی بجای اینکه بگوید تو را گردش نمیبرم چون من اینطور میخواهم بگویید میدانم چق دوست داری شهرزی بروری اما امشب ران میرد . بجای زورگویی همدلی کنید و بجای قانع کردن فقط توضیح دهید که چرا ید کاری انجام بشود یا نشود . روانشناسی کودک لجز نشان داده است که کودک بیشتر دوست دارد صحبت کند و کمتر بشنود . پس اگر کودک روی خواسته ای پا فشاری میکند کنار او دوسنه بنشینید و به حرف های او گوش کنید . ممکن است فقط کودک همراهی شما را بخواهد . والدین تصور نکنند چون هم سن این کودکان بودند و کاری را انجام میدادند الان هم کودک میتواند این کار را انجام دهد . بهتر است خواست خود را آنالیز کنند ببینند سن کودک تطابق دارد یا نه .

مهارت های فرزند پروی مورد کودک لجز

لجزی کودک ۴ ساله و گذر از این سن احتیاج به مراجعه به مشاوره کودک دارد . والدین ید آموزش ببینند تربیت کودک خود واقعیشان و همه ی احساساتشان شند . غیر این صورت کودک والدینش را دیکتور و غیر منطقی میداند که علاقه ای به گوش دادن به حرفشان ندارد . والدین ید بیاموزند کودک را کنترل نکنند چون کودک هرچق بیشتر احساس کند تنگنا هست بیشتر لجزی میکند . ارتط کودک عجله و بی حوصله رفر نکنید کودک از این رفر آشفته میشود و بیشتر لجاجت میکند . نهایت اگر علائم لجزی کودک ۴ ساله کینه توزی همراه نشد ناهنجاری به حساب نمی آید و بعد از مدت کوهی تمام میشود .

سوالات متداول

کودکان ۴ سالگی چرا لجزی میکنند ؟

علت لجزی کودک ۴ ساله فرایند سنی و رشدی کودک است و اینکه میخواهد استقلال طلبی خود را بروز دهد و بعد از گذر از این سن دیگر لجزی نمیکند .

مهمترین علت لجزی کودک ۴ ساله چیست ؟

الگو گیری از والدین و محیط خانوادگی نا آرام و متشنج مهمترین علت لجزی کودک است . کودک وقتی والدینی را میبیند که بر انجام رفرشان اصرار دارند پس یاد میگیرد خودش هم چنین رفری کند .

چگونه لجزی کودک ۴ ساله خود را کاهش دهیم ؟

نظر گرفتن سلیقه کودک، دادن مسئولیت متناسب سن کودک، همدلی کودک بجای زورگویی کردن و نهایت میان گذاشتن احساسن کودک از انجام نشدن کاری لجزی کودک را کاهش میدهد .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Ten Ways To Deal With A Stubborn Child 

 

 

چگونه لجزی کودک ۴ ساله خود برخورد کنیم؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع