اختلال شخصیت افسرده یا (Depressed personality disorder ) از انواع اختلال شخصیت است که افسردگی تفاوت دارد . اختلال شخصیت به بیماری های روانی گفته میشود که آن رفر فرد غیرقابل پیش بینی است که به آن سرطان خاموش هم میگویند . مشاوره روانشناسیاین افراد نشان میدهد که آنها دارای خوی افسرده هستند و به آن مقدار از افسردگی عادت کرده و جزئی از زندگی خود میدانند . براساس Dsm5 ده نوع اختلال شخصیت وجود دارد که سه گروه تقسیم میشوند و اختلال شخصیت افسرده یکی از این اختلالات است . افسردگی سنین مختلف کودکی نوجوانی میان‌سالی اتفاق می‌افتد که هر کدام نشانه‌های مختص به خود را دارد . فرد دارای اختلال شخصیت افسرده ور و اعتقادات محکم البته از نوع منفی دارد . این فرد به دلیل عزت نفس پایین از برقراری روابط عاطفی هم دوری میکند .

تعریف اختلال شخصیت افسرده چیست؟

تعریف اختلال شخصیت افسرده از نظر مشاوره خانواده آویژه شامل افرادی میشود که احساس غم و افسردگی همیشگی دارند و به انجام کارهایی که دیگران از آن لذت میبرند تمایلی ندارند . فرد دارای این اختلال احساس بی کفایتی و بی ارزشی نسبت به خود و دیگران دارد و خود را به شدت سرزنش میکند . این فرد به همه چیز بدبین بوده و عزت نفس پایینی دارد و همیشه دچار احساس گناه است . معمولا این افراد به لحاظ هیجانی بشدت طیف ضعیفی قرار دارند چیزی آنها را هیجان زده و خوشحال نمیکند . این افراد نقاط قوت خود را کمرنگ و برعکس به نکات منفی خود توجه زیادی نشان میدهند . نگرش منفی این افراد به حدی زیاد است که تمام جوانب زندگی آنها را بر میگیرد و آنها هر جمعی شند آن فضا فاقد هرگونه انرژی و نشاطی میشود .

علائم اختلال شخصیت افسرده چیست؟

علائم اختلال شخصیت افسرده از نظر مشاوره روانشناسی شامل اختلالات خواب به صورت پرخوابی یا بی خوابی و همچنین خلق منفی میشود . از علائم دیگر میتوان انزوا و گوشه گیری ، نداشتن انرژی و احساس ناامیدی ، از دست دادن انگیزه و اختلال اشتها مثل پرخوری یا کم خوری اشاره کرد . واکنش رفری شدید مثل پرخاشگری و اضطراب ، نداشتن تمرکز و اعتماد به نفس و داشتن یک شخصیت غمزده همیشگی میتوان اشاره کرد . تشخیص علائم اختلال شخصیت افسرده کودکی بسیار سخت است اما انزوا طلبی ، د های جسمی بدون علت و گریه زیاد همراه بدخلقی را میتوان نام برد . افت تحصیلی ، تمرکز نداشتن روی س و همچنین اشتها نداشتن و وابستگی شدید به والدین مخصوصا ما از علائم اختلال سنین دبسن و نوجوانی است .

ابتلا به اختلال شخصیت افسرده چگونه است؟

ابتلا به اختلال شخصیت افسرده معمولا حالت ژنتیکی دارد ابتلا به این نوع از اختلالات معمولا خانواده ای رخ میدهد که بستگان جه یک آنها مثل خواهر یا برا دچار اختلالات خلقی مثل افسردگی مزمن یا دوقطبی هستند . این اختلال شخصیت افسردگی تفاوت دارد و فرد مبتلا به هیچ وجه دچار حالت های شدید افسردگی نمیشود . به نوعی فردی که محیط زندگی اش افراد افسرده زندگی میکنند به صورت فردی کج خلق و منفی ف رشد می کند .  ریسک ابتلا به این اختلال افرادی که والد یا والدین افسرده زندگی میکنند بسیار زیاد است زیرا این افراد نشاط و هیجان را تجربه نمیکنند . مشاوره این افراد نشان میدهد آنها معمولا واکنش های هیجانی پایینی دارند و به خودکشی فکر نمیکند اما برابر مشکلات منزوی تر میشوند .

مشکلات اختلال شخصیت افسرده چیست؟

مشکلات اختلال شخصیت افسرده به دلیل داشتن شخصیت خود سرزنشگر و انتقادی این است که افراد نزدیک به خود را نیز دچار حس گناه و سرزنش میکنند . این افراد بشدت روحیه حساسی دارند مثلا اگر از همسر خود ناراحت شوند و همسرشان را ملامت کنند بخاطر واکنش همسر خود احساس گناه دوسویه پیدا می کنند . ازدواج این افراد از نظر مشاوره ازدواج کاملا ناست است به این دلیل که آنها برای کوچکترین تصمیمات هم به دیگران وابسته اند و همیشه نیاز به یید گرفتن دارند . آنها همیشه احساس ماندگی و پوچی دارند ، همسر آنها هیچ وقت زندگی زناشویی طعم نشاط و هیجان را نمیچشد . این افراد خواهان رابطه دیگران میشوند اما همیشه نگران انتقاد و مورد تمسخر قرار گرفتن هستند و به همین دلیل ترجیح میدهند دور بمانند .

مان اختلال شخصیت افسرده ممکن است؟

مان اختلال شخصیت افسرده مراجعه به مشاوره خانواده و بررسی های تخصصی و کمک گرفتن از روان مانگر میتوان حدی صورت گیرد . مواردی که این اختلال کنترل نشود و تبدیل به افسردگی حاد شود برای مان ازداروهای ضد افسردگی هم استفاده میکنند .  قابل ذکر است که دارومانی به موازات روان مانی ید انجام گیرد روی فرد ثیر گذار شد . مان مؤثر برای این اختلال روان مانی بینش گرا و شناخت مانی است اما روش های مانی دیگر نیز برای کاهش علائم اختلال شخصیت افسرده جواب میدهند . داروهایی که مان اختلال شخصیت افسرده مورد استفاده قرار میگیرند حد زیادی به داروهای مان افسردگی شهت دارد . استفاده از ضد افسردگی ‌ها وداروهای ز جذب کننده کاهش حالت های افسردگی آنها ثیر بسزایی دارد . اما از محرک های روانی مثل آمفمین ها هم استفاده میشود .

اختلال شخصیت افسرده کودکان

ابتلا به اختلال شخصیت افسرده کودکان افراد بزرگسال متفاوت و کمی سخت تر است . شایع ترین رفر ها کودکان افسرده میتوان به چسبیدن به والدین و مربی یا پرسر و همچنین داشتن ترس شدید میتوان اشاره کرد . شرکت نکردن فعالیت و بحث های خانوادگی و بی میل بودن نسبت به مسه از دیگر علائم این نوع از اختلال کودکان است .  میزان افسردگی کودک افزایش سن ارتط مستقیم دارد و میزان افسردگی دختران بیشتر از پسران است . این اختلال شخصیت را میتوان روان مانی همراه زی مانی مان کرد و صورت لزوم از دارو مانی برای کاهش خلق منفی استفاده کرد . پروزاک دارویی است که سازمان جهانی غذا و دارو برای بهبود افسردگی کودکان ۸ ۱۲ سال پیشنهاد کرده است .

رابطه اختلال شخصیت افسرده افسردگی چیست؟

تعریف اختلال شخصیت افسرده از نظر روانشناسی این است که فرد از کودکی بزرگسالی خلق منفی و شخصیت مرموز دارد . معمولا وارد رابطه ای نمیشود ولی ارتطاتش حد معمولی است محل کار خود به انجام وظایف خود میپردازد و احساس کسالت موقتی نمیکند . فرد افسرده اما بر حسب اتفاق و پیش آمد مشکل یا حادثه ای دچار احساس یاس و ناامیدی میشود و دیگر تمایلی برای برقراری رابطه کسی ندارد . ممکن است فرد افسرده ماه ها از منزل خارج نشود و حتی حمام نکند اما افراد دارای اختلال شخصیت افسرده به همه امور خود میرسند . افراد افسرده بعد از مدتی مان سلامتی خود را بدست می آورند و روی دیگران اثر مخرب ندارند . فرد مبتلا به اختلال افسرده اما بسختی مان میشود و اطرافیان ید انرژی زیادی را برای مان او بکار برند .

سوالات متداول

فرد دارای اختلال شخصیت افسرده چه ویژگی هایی دارد ؟

این افراد احساس بی کفایتی و بی ارزشی خود آموخته دارند ، نگاه منفی و بدبینانه ای به همه چیز دارند و چون همه چیز را پذیرفته اند تغییر ورشان به سختی امکان پذیر است .

رفر فرد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده اطرافیانش چگونه است ؟

این افراد بشدت روابط هیجانی و عاطفی سردی دارند ، اطرافیانشان را مدام سرزنش میکنند و بعد خودشان به دلیل رفر ناست دچار احساس گناه میشوند و خود را هم سرزنش میکنند .

مان اختلال شخصیت افسرده چیست ؟

معمولا به مانگر مراجعه نمیکنند اما اگر مراجعه کنند از طریق روان مانی به ریشه یابی و تغییر ورهای آنها میپردازند و ازداروهای ضد استرس برای کاهش اضطرابشان کمک میگیرند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Personality disorder 

 

فرد دارای اختلال شخصیت افسرده چگونه رفر میکند؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع