۰٫۰
۰۰

اختلال شخصیت اسکیزوئید «تهش ذهنی زوس» می شد و اصطلاح لاتین آن dementia praecox است . اولین ر اوژن بلولر اصطلاح اسکیزوفرنی را برای افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید مطرح کرد . اصطلاح اسکیزوفرنی واژه ای یونانی بود که برای ذهن دوپاره به کار گرفته شده بود . منظور بلولر از استفاده این اصطلاح ، شکاف بین هیجان و عقل بود. اسکیزوفرنی عث از کارافدگی فرآیندهای فکری و تضعیف واکنش عاطفی می شود . زمان بروز علائم اسکیزوفرنی از اواخر نوجوانی بزرگسالی یعنی زه زمانی ۱۵ ۳۵ سالگی است . میزان ابتلا به اسکیزوفرنی زنان و مردان تقری یکسان است اما مردان شایع تر از زنان است و این اختلال مردان شروع زودتر و علائم شدیدتر دارد . ک افراد مبتلا به این اختلال شخصیت و برقراری رابطه آنها مراجعه به مشاوره روانشناسی امکان پذیر است.

تعریف اختلال شخصیت اسکیزوئید

تعریف اختلال شخصیت اسکیزوئید عرت است از شدیدترین نوع اختلال سایکوتیک یا روان پریشی که فرد بیمار نسبت به بیماری خود آگاهی ندارد و منکر آن می شود. تعریف اختلال شخصیت اسکیزوئید گسترده است و فاکتور های مختلفی بروز آن دخیل است . اختلال شخصیت اسکیزوئید منجر به فروپاشی شخصیت و مختل شدن عملکردهای اجتماعی و فعالیت های روزمره و تحریف واقعیت می شود . برای تشخیص اسکیزوفرنی ید حداقل به مدت ۶ ماه عملکرد بیمار را تحت نظر گرفت بفهمیم که علائم بیماری ناشی از اختلالات دیگر نشد . علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید میتواند تیجی و آهسته شدت کم  یا ناگهانی و سریع شدت زیاد ظاهر شود . کسانی که محیط خانوادگی پرتنش و استرس زا دارند بیشتر معرض اسکیزوفرنی هستند ، برای پیشگیری از اسکیزوفرنی و کاهش تنش های خانوادگی می توان از مشاوره خانواده آویژه کمک گرفت .

علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید

علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید ۵ دسته است که شامل هذیان ها مثل عقاید غیر قابل توجیه و غیر قابل ور مثل توطئه کردن دیگران علیه فرد مبتلا به اختلال شخصیت . دوم توهم که شامل تجربه های حسی کاذب میشود صورتی که تحریک خارجی یا کافی وجود ندارد . سوم گفر آشفته که شامل صحبت کردن به صورت هم و نامسنجم و فاقد معنا است چهارم رفر آشفته مثل حرکات عجیب و غریب و غیر قابل پیش بینی . پنجم علائم هیجان ، جامعه پذیری ضعیف یا فقدان آنها مثلا عدم توانایی پاسخ های هیجانی مناسب و بروز رفرهایی مخالف فکر آنها یا برخلاف موقعیت و واقعیت موجود . از نظر مشاوره روانشناسی برای تشخیص اختلال شخصیت اسکیزوئید ید حداقل دو نشانه از پنج علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید و حداقل یک مورد از سه مورد اول را دارا شد .

ابتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید

ابتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید می تواند منشا زیستی-محیطی و یا وراثتی-ژنتیکی داشته شد . از نگاه مشاوره خانواده آویژه تنش و فشار روانی زندگی اختلال شخصیت اسکیزوئید ارتط نزدیکی دارد اما هر استرس یا فشار روانی منجر به این اختلال نمیشود . اسکیزوفرنی شهرها خیلی شایع تر از روس است . ابتلا به این اختلال شخصیت می تواند ناشی از برنامه غذایی مملو از قند و چربی اشع شده ، کمبود ویمین D و حمایت اجتماعی کمتر ، ارتط زیستی نزدیک فرد مبتلا به اختلال اسکیزوئید یا اختلال دو قطبی شد . افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ، دارای نابهنجاری های خفیف آناتومی مغز هستند به طوری که این افراد ماده خاکستری و ماده سفید کمتر از حد نرمال(هیپوکامپ کوچک تر) و بطن های بزرگتر(فضاهای پر از مایع) از حد نرمال دارند . افراد اسکیزوفرنی دارای اختلالات ااکی هستند.

مشکلات اختلال شخصیت اسکیزوئید

مشکلات اختلال شخصیت اسکیزوئید عرت است از اختلال فکر و توجه ، عدم تمرکز حواس روی یک موضوع معین و پراکندگی توجه . توهم شامل توهم دیداری مثل دیدن موجودات عجیب ، توهم شنیداری مثل شنیدن صداهایی که دستور می دهد فرد چه کاری انجام بدهد یا ندهد . اختلال جلوه ی هیجانی مثلا فرد مبتلا به شخصیت اسکیزوئید موقعیت های مختلف نمی تواند پاسخ مناسب ارائه دهد .  به فرض هنگام شنیدن اخر ناراحت کننده واکنشی از خود نشان نمی دهد یا شروع به خندیدن می کند که همین کندی یا خاموشی هیجان منجر به خشونت خواهد شد . نشانه های حرکتی عجیب و غریب و رفر به صورت برانگیخته و ناآرام یا عدم پاسخگویی و بی تحرکی  . جدایی از واقعیت و عدم برداشت صحیح از واقعیت به طوری که نمی توانند بین رویا و واقعیت تمایز قائل شوند .

مان اختلال شخصیت اسکیزویید

مان اختلال شخصیت اسکیزوئید قبل از ساخت داروهای روان پریشی ممکن نبود و بیماران اسکیزوفرنی امید اندکی به مان بستری می شدند . اما اکنون مان اختلال شخصیت اسکیزوئید استفاده از داروهای روان پریشی یا نورولپتیک مثل فنوتیازین ها ، کلرپرومازین ، بوتیروفنونز ، هالوپریدول امکان پذیر است . داروهای ضد روان پریشی از طریق مسدود کردن گیرنده های دوپامین ، به مان یا کاهش علائم مثبت اختلال شخصیت اسکیزوئید می پردازد . ثیرات این داروها ممکن است ظرف مدت یک ماه یا بیشتر مشخص شود . مصرف طولانی مدت داروهای روان پریشی ممکن است موجب نوعی اختلال حرکت شود . یکی دیگر از راه های مان اسکیزوفرنی دوری از موقعیت های پر استرس و تنش زا است . فرد مبتلا به اسکیزوفرنی بسته به شرایط و میزان پیشرفت بیماری ، ممکن است طول مان دوره های عودکننده را تجربه کند .

آوارتراپی مان اختلال اسکیزوئید

آوار تراپی راهکار مانی جدید برای مان افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید می شد . افراد مبتلا صداهای مختلفی را می شوند و آوارتراپی بیماران آوار کامپیوتری که یک شبیه سازی رایانه ای می شد ، روبرو می شوند . قبل از مان بیمار به توصیف توهم های دیداری و شنیداری خود می پردازد مانگر شبیه سازی رایانه ای مناسب بیمار را انجام دهد و آوار مناسب را طراحی کند . اصل این روش مان گفتگویی سه نفره بین بیمار، آوار و مانگر صورت میگیرد . این آوار نماینده صداهای پریشان داخل ذهن بیمار و توهمات او است . به گفته کارشناسان آوارتراپی عث ایسدگی فرد مبتلا به اسکیزوفرنی برابر زجر خیالی که می کشد ، خواهد شد . آزمایش آوار پیشرفت محسوس مان بیماری داشته است اما هنوز نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر دارد .

ویژگی های شخصیت اسکیزوئید

ابتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید معمولا سنین نوجوانی خود را نمایان میکند . مشاوره روانشناسی این افراد نشان میدهد که آنها از هیچ فعالیتی لذت نمیبرند و به غیراز اعضای خانواده هیچ کس دیگری صمیمی نمیشوند . از دیگر مشکلات اختلال شخصیت اسکیزوئید این است که نسبت به تعریف و تمجید بدون واکنش هستند و افراد بی احساس لقب میگیرند . به روابط عاطفی و جنسی هیچ علاقه ای ندارند و حد امکان از ورود به این روابط دوری می کنند . معمولا فعالیت های انفرادی را بر فعالیت های اجتماعی و جمعی ترجیح میدهند . البته ید همه این ویژگیها کنار علائم دیگر مدت مشخصی زیر نظر مشاورین مجرب نظر گرفته شود تشخیص اختلال شخصیت اسکیزوئید داده شود .

سوالات متداول

علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید چه بیماری هایی هم پوشانی دارد ؟

بیماری هایی مثل نقص شنوایی مان نشده ، بیماری هانتینگتون ، آسیب های مغزی و مصرف مواد مخ که همگی علائمی مثل توهم دیداری و شنیداری و پرخاشگری تکانشی را بدنل دارند .

میزان علائم اختلال شخصیت اسکیزوئید چه زه زمانی نظر گرفته میشود ؟

فرد مبتلا ید برای شش ماه تحت نظر شد و علائم بیماری را ید این زه حداقل سه پنج ر نشان دهد مثلا علائمی که وجود دارد را نبیند یا ک نکند و علائمی که وجود ندارد را  هم ببیند هم بشنود .

ارتطات افراد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوئید به چه صورتی میشد ؟

این افراد به دلیل خلق منفی ، شک و بدگمانی رابطه های آسیب دیده و محدودی دارند . این افراد به دلیل کاهش توان و انگیزه و عدم برخورداری از ارتط عاطفی مناسب معمولا افراد منزوی میشوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:Schizoid personality disorder 

 

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع