4.4 / 5 ( 9 votes )

سوالات مراسم خواستگاری برای شناخت افراد مهم است . از این سوالات میتوان به شخصیت ، رفر و اخلاق طرف مقابل پی برد . سوالات مراسم خواستگاری یکی از راه هایی است که از طریق آن میتوان آگاهی بیشتری مورد ازدواج تصمیم گرفت . مشاوره خانواده و روانشناسی به موردهایی برمیخوریم که این سوال پیش می آید . چرا اصلا از ابتدا یکدیگر ازدواج کرده اند ؟ آیا به حدی عاشق بوده اند که نمی توانسته اند فکر کنند ؟ آیا ازدواج آنها از روی ناچاری بوده است ؟ آیا فرد بهتری را پیدا نکرده اند ؟ آیا والدین این وصلت نقش داشته اند ؟ آیا پول و ثروت انگیزه ازدواج بوده است ؟

حالت ایده آل این است که افراد مهم ترین تصمیم خود را آگاهی کامل بگیرند . سوالات مراسم خواستگاری از این جهت نیز مهم است که از برخی مشکلات جلوگیری میکند . زیرا افراد قبل از ازدواج گاهی اوقات مشکلاتی دارند . مانند اینکه والدین آنها گذشته طلاق گرفته اند . که این سوالات برای برخی افراد بسیار مهم است . جایی که دو طرف تمایل دارند جواب این سوالات را قبل از ازدواج بدانند .

سوالات مراسم خواستگاری و جنبه های مثبت و منفی ازدواج

مهم ترین سوالات مراسم خواستگاری برای این است که افراد مطمئن شوند برای هم ساخته شده اند . این ارتط ، دیگر سرآغازی برای آشوب و تنش هیجانی دیگر نیست . البته ید بدانیم که مهم ترین سوالات مراسم خواستگاری بسیار چالش انگیز است . گاهی افرادی مواجه میشویم که از ثیرات عمیق ازدواج بر زندگی شان بی اطلاع هستند . سوالات مراسم خواستگاری به آنها کمک میکند بدانند چه چالش هایی روبرو هستند . امیدواریم این چالش برای شما خاطره ای شیرین شد .

ما اینجا به یکسری از مهم ترین سوالات مراسم خواستگاری میپردازیم . ید توجه کنید که این سوالات بیشتر از جنبه روانشناسی به موضوع ازدواج میپردازند . شما نید از سوالات کلیشه ای مانند اینکه شغل شما چیست ؟ فرزند چندم خانواده هستید ؟ آمد شما چه میزان است ؟ و … نیز غافل شوید .

سوالات مراسم خواستگاری و تفسیر چالش های طرف مقابل

سوالات مراسم خواستگاری جلسات مختلف ید پرسیده شود . شما نید سعی کنید که همه سوالات را یک جلسه بگنجانید . شما ید مهم ترین سوالات مراسم خواستگاری را اولویت قرار دهید . هنگامی که شما سوالات مراسم خواستگاری را جلسات مختلف قرار میدهید . شناخت بهتری از طرف مقابل فراهم میشود . همچنین به عنوان انسانی از وسواسی و زجومآب نظر گرفته میشوید .

چه سوالاتی سوالات مراسم خواستگاری مطرح کنیم ؟

مطرح کردن سوالات مراسم خواستگاری بسیار مهم است . نید این موضوع فرد مقابل رویستی داشته شید . زیرا شما برای یک تعهد طولانی مدت تصمیم گیری میکنید . مطرح کردن سوالات مراسم خواستگاری ید موقعیت همخوانی داشته شد . این مورد قدم به قدم پیش بروید . اولویت سوالات مراسم خواستگاری از پیش تعیین شده نیست . این بیشتر بر شخصیت و آشنایی قبل شما مربوط است . اینجا خود ید توجه به شرایط ، اولویت سنجی کنید . سوالات مراسم خواستگاری جلسات مختلف را بیشتر شدن آشنایی هماهنگ کنید .

سوالات مراسم خواستگاری

 • سوالات مراسم خواستگاری ابعاد مختلفی میتواند داشته شد . از جمله موارد زیر :
 • از خودن احساس رضایت دارید ؟
 • چه چیزی را مورد خودن دوست دارید ؟
 • دیگران شما را چگونه توصیف میکنند ؟
 • چق گذشته روی تصمیمات شما ثیر دارد ؟
 • آیا فکر میکنید دیگران مشکلاتی که برای شما پیش می آید مقصر هستند ؟
 • چق احساس تنهایی میکنید ؟
 • تنها بودن را ترجیح میدهید یا دیگران بودن را ؟
 • از شغل و فعالیت کاری خود راضی هستید ؟
 • آیا زیاد تغییر شغل میدهید ؟
 • دوسن خود را چگونه انتخاب میکنید ؟
 • آیا سخت است عادت های بد خود را ترک کنید ؟
 • چق فکر میکنید تصمیمات شما ست است ؟
 • چه مواقعی از کوره میروید ؟
 • چق دنیا را از نگاه طرف مقابل مینگرید ؟
 • به حال مشکل قانونی پیدا کرده اید ؟
 • چق خوش قولی برای شما مهم است ؟
 • آیا تصمیمات عجولانه ای میگیرید ؟
 • آیا تصمیم گیری برای شما سخت است ؟
 • آیا شما زیاد مورد کارهاین بهانه می آورید ؟
 • خانواده خود را چگونه وصف میکنید ؟
 • اهداف شغل شما چیست ؟
 • اولویت زندگی برای شما چه چیزی است ؟
 • شخصیت و علایق خود را چگونه تعریف میکنید ؟
 • آیا قبلا ازدواج کرده اید ؟ چه سنی ؟
 • آیا وغ گفتن برخی مواقع جایز است ؟
 • آیا مذهبی هستید ؟
 • آیا میخواهید بچه دار شوید ؟ چه موقع ؟
 • آیا زود حس ناکامی میکنید ؟
 • آیا اطرافیان شما را آدم انتقادگری میشناسند ؟
 • آیا نظرات دیگران مورد خودن موافقید ؟
 • آیا راحت رنجیده خاطر میشوید ؟
 • توهین ها چگونه برخورد میکنید ؟
 • سرگرمی های شما چیست ؟
 • آیا راحت احساسات خود را طرف مقابل میان میگذارید ؟

چه چیزی از پاسخ های خواستگار ک کردید ؟

پاسخ به سوالات مراسم خواستگاری را دقت بررسی کنید . این پاسخ ها نوع شخصیت طرف مقابل را نشان میدهد . البته ید توجه کنید که پاسخ های سوالات مراسم خواستگاری را یک مشاور ازدواج میان بگذارید . اینگونه بهتر میتوانید پاسخ هایی را که مراسم خواستگاری مطرح شده را تفسیر کنید . مثلا مطرح کردن سوالات مراسم خواستگاری هنگامی که فرد میگوید از خودم راضی هستم ، شاید جواب منفی نشانه صداقت شد . و بدین جهت فکر میکنند جا برای زندگی بهتر را دارند . یا شاید جواب مثبت جلوه ای صرفاً ظاهری شد . بدین جهت ید سوالات مراسم خواستگاری را دقت بررسی کنید . بدین لحاظ شناخت بهتری از فرد مقابل بدست آورید .

مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی میتواند ابعاد مختلف به زوجین کمک نماید . از جمله اینکه به خاطر احساسات شدید از برخی خصوصیات مهم یکدیگر غافل نشوند . مطرح کردن سوالات مراسم خواستگاری را جدی بگیرید . خیلی از زن ها این حقیقت تلخ را نظر نمیگیرند . که این کار بسیاری از ازدواج ها را به طلاق میکشد .


بیشتر بخوانید: تست ازدواج موفق


سازمان دادن جلسات آشنایی بیشتر برای شناخت زوجین

طرفین بهتر است دو یا چند جلسه اول مورد ریخچه زندگی فردی یکدیگر هم صحبت کنند . مورد سوالات مراسم خواستگاری ، سعی کنید شخصیت و خود واقعی فرد آشنا شوید .

 • نگرانی هاین را به راحتی طرف مقابل میان بگذارید .
 • اهداف و خواسته های خود را به شکل مناسبی تدوین و تنظیم کنید . جلسات مشترک صراحت بیان کنید .
 • به خصوصیاتی که شما را مجذوب یکدیگر کرده است به دقت توجه کنید . ویژگی هایی مانند : جذابیت بدنی ، پیشرفت اقتصادی ، تشکیل خانواده و حتی نگرانی از پیدا نکردن کیس ازدواج بهتر .
 •  به حس امنیت و رضایت از طرف مقابل به شدت اهمیت دهید .
 • بسنجید که آیا میتوانید از صمیم قلب یکدیگر تعامل و گفتگو کنید .
 • حتما اطمینان حاصل کنید که طرف مقابل شما را همانگونه که هستید ، بپذیرد .
 • اطمینان حاصل کنید خود و طرف مقابل به چیز دیگری تظاهر نکنید .
 • بسنجید که مدا شریک آینده ین را همچون فرد دیگری تصور میکنید .
 • قبل از آشنایی یکدیگر از عشق ورزیدن پرهیز کنید .
 • ک کنید که آیا طرف مقابل آسایش و رفاه شما را به اندازه آرامش و آسایش خود مهم میداند .
 • عشق را یک کیفیت بدانید نه یک کمیت .
 • به این مورد بسیار دقت کنید که نظام و ورهای ارزشی شما اشتراکاتی هم دارد یا خیر .
 • حتما به این مورد توجه کنید که طرف مقابل ن چه میزان تحمل ناکامی را دارد .

برای سازمان دادن سوالات مراسم خواستگاری بهتر است به فکر مشاوره ازدواج شید . بتوانید به راحتی و آرامش مورد مهم ترین تصمیم زندگی ن اقدام نمایید . مشاور این زمینه شما را راهنمایی خواهد کرد . مشکل خاصی برای شما ایجاد نشود . همچنین به راحتی بتوانید استفاده از سوالات مراسم خواستگاری به شخصیت فرد متقابل ن پی ببرید .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره و معیارهای ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:  Questions to Answer for a More Meaningful Wedding Ceremony

 

سوالات مراسم خواستگاری چیست

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع