5 / 5 ( 4 votes )

چگونگی تربیت پسر نوجوان

پسر نوجوان حدودی احساسات خود گیر میشد . احساساتی که عث میشوند تصمیم گیری های خود کمی دچار مشکل شود . اما هم آمیختن احساسات عث میشود کمی انتخاب به مشکل بر بخورد . واژه نامه ها ، کلمه نوجوانی یا پسر نوجوان به معنای ” روئیدن ، بزرگ شدن و رشد کردن ” است . تمدن های اولیه ، دو مرحله ی بلوغ و نوجوانی را جدا از هم نمیدانستند . کودک همین که قت تولید نسل پیدا میکرد بزرگسال نامیده میشد . امروزه اصطلاح ” پسر نوجوان ” به معنای وسیعتری به کار میرود و شامل رشد بدنی ، ذهنی و اجتماعی است . به گفته پیاژه از لحاظ روان شناختی ، پسر نوجوان این سن به جامعه بزرگسالان وارد میشود . پسر نوجوان به زودی میفهمد اگر چه سطح پایینی از بزرگسالان قرار دارد ولی هم تراز ایشان خواهد بود .

تربیت پسر نوجوان ملزم به صبر و حوصله بسیار است.  زیرا نوجوانی دوره ای بسیار حساس و مهم میشد . که ثیرات آن سال های اول زندگی بیشتر میشد . پسر نوجوان دوره نوجوانی خود دچار تغییرات هوشی بسیار عمیقی خواهد شد . اما این تغییرات میتوانند ابزاری برای تربیت هرچه بهتر نوجوانان شند . بسیاری از افراد معتقد هستند که سخت تر میتوان روحیات و اخلاقیات نوجوانان را شکل داد .  زیرا نوجوانان ، رفر های پرخاشگرانه تری وارد شدن به دنیای بزرگسالان از خود نشان میدهند . اما این سخن پاسخی منفی دارد زیرا مراکز مشاوره نوجوانان اصل های مهمی را برای تربیت پسر نوجوان قرار داده اند . تربیت پسر نوجوان خیلی ید فکر و صبر و حوصله شد .  برای بدست آوردن این قت میتوان از مرکز مشاوره خانواده استفاده کرد .

خصوصیات پسر نوجوان سن بلوغ

پسر نوجوان سن بلوغ افکار جدیدی مواجه میشود که میتوان آنها را کنترل کرد . اما بهتر است فرصت تجربه را از آنان نگیریم . کنار فرصت تجربه کردن میتوانید تجربه های خود را اختیار آنان قرار دهید . تربیت پسر نوجوان ید به این مسئله واقف بود که استقلال فردی آزادی بی اندازه و بی حد و مرز فرق دارد . پسر نوجوان سن بلوغ ممکن است کارهای ناشایستی انجام دهد و والدین خود را ناراحت کند . اما والدین رفری مناسب و کنترل شده میتوانند اعتماد خانواده را مین کنند . این امنیت و فرصت را به فرزند خود بدهند اشته خود را جبران نماید و احساس امنیت را تجربه کند .

آموزش دوران نوجوانی

آموزش پسر نوجوان میتواند به صورت عملی و اختیاری امکان پذیر شد . حالی که وی نیازی به آموزش مستقیم نداشته شد . یعنی میتوان انجام اعمالی از پیش تعیین شده قل مسئله ای ، آموزش پسر نوجوان خود را انجام دهید . پسر نوجوان سن بلوغ نیاز به آموزش هایی دارد بتواند جامعه و محیط های بصری ، عاقلانه تصمیم بگیرد . تصمیمات خود را به اشتراک بگذارد اعتماد به نفس خود را افزایش دهد . استفاده از عنصر مشاوره عث میشود بهتر و سریع تر به روند تربیت نوجوان خود برسید . بعضی از روانشناسان رشد و تکامل نوجوانان را به دو مرحله فرعی تقسیم میکنند . نوجوانی اولیه و نوجوانی ثانویه یا بعدی . نوجوانی اولیه به سال های ۱۳ ۱۶ اطلاق میشود . نوجوانی بعدی ۱۸ سالگی است که به آن سن قانونی نیز گفته میشود . دوره نوجوانی دوم دوره بسیار کوهی است .

مشاوره به پسر نوجوان

مشاوره به پسر نوجوان میتواند از طرف یک مشاور حرفه ای و یا حتی یک دوست صورت بگیرد . ولی مشاوره واقعی را به صحبت و راهنمایی ای میگویند که از طرف یک متخصص یا یک مشاور که علم مشاوره مربوطه را دارد ، انجام شود . پسر نوجوان قطعا نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد . زیرا این دوره ، سوالات و همینطور مشکلات بسیار زیادی را برای ایشان میسازد . قطعا نیاز به یک مشاوره و راهنمایی موثر دیده میشود . بتوان به این سوالات و مشکلات پاسخ داد .

فرهنگ مشاوره گرفتن به زگی حال جا افدن است . و ید این امر طبیعی شود که هر شخصی نیاز به یک مشاور دارد مورد مسائل مختلف زندگی خود مشورت بگیرد . و راهنمایی های مناسب یک مشاور ، انتخاب های ستی را انجام دهد و مسیر ست را انتخاب کند . مشاوره به پسر نوجوان ید به صورت مداوم انجام شود سوالات و مشکلات کم کم رنگ خود را از دست بدهند . و همچنین ذهن نوجوان برای فعالیت های سنگین آماده شود .

حال چرا نوجوانی دوره ای بسیار مهم است؟

واقع نوجوانی مرحله انتقال میشد . منظور از انتقال ، عبور فرد از یک مرحله به مرحله ای دیگر از رشد و تکامل میشد . هرچه گذشته اش اتفاق افده است ، حال حاضر بر شرایط فعلی او اثر میگذارد . وضع حاضرش وضع آینده اش موثر خواهد بود . کودک وقتی از کودکی به مرحله بزرگسالی قدم میگذارد ید رفر های کودکی را ترک کند . و الگو های جدید رفر و گرایشهای زه ای را جانشین  الگوهای قبلی اش نماید .  همچنین ، ناگزیر است ایفای نقش های بزرگسالانه به عهده گیرد و مسئول اعمالش شد.

نوجوانی ، مرحله ای از تغییرات میشد . دوران نوجوانی میزان و جه تغییر گرایشها و رفر به موازات تغییرات بدنی خواهد بود . طول نوجوانی اولیه ، که تغییرات بدنی سریع هستند ، تغییر گرایشها و رفر نیز به سرعت انجام میشود . وقتی هم تغییرات بدنی کند میشوند تغییر گرایشها و رفر نیز کُند انجام میگیرد .

چه تغییراتی دوره نوجوانی ظاهر میشود :

تغییرات مهم دوره نوجوانی عرت اند از:

  • تغییرات عاطفی که شدت آن به میزان تغییرات بدنی و روانشناختی آن مرحله بستگی دارد.
  • تغییرات سریع همراه نضج جنسی که سبب میشود نوجوان نسبت به خویشتن ، توانشهای خود و رغبت هایش نامطمئن شود.
  • تغییرات بدن ، رغبت ها و نقش ها گروه اجتماعی که انتظار داریم  نوجوان ایفا کند . همچنین به پیدایش مشکلات زه ای منجر میشود .
  • تغییر رغبت ها و الگو های رفری ، ارزش های نوجوان نیز تغییر میابد . آنچه کودکی برای وی مهم بود اکنون بی اهمیت است . دوران کودکی کمیت برای فرد نوجوان اهمیت داشت . حالی که اکنون کیفیت برای او اهمیت دارد .
  • بسیاری از نوجوانان دوره تغییرات بدنی ، دمدمی هستند . عین حال که میخواهند و میکوشند مستقل شند از مسئولیت های استقلال میترسند . نمیدانند که آیا میتوانند از عهده این مسئولیت ها بر آیند یا خیر ؟

تمام این مسائل ما را مجاب میکنند ، پسر نوجوانی که سن بلوغ است ،  نیاز به راهنمایی دارد . و نید او را کنترل کنیم . زیرا استقلال شخصیتی هم این سن امر مهمی میشد .  کل نوجوانی ، دوره ای بسیار حساس است  که نیاز به حمایت و پشتین دارد . ما میتوانیم حمایت از پسر نوجوان خود به ایشان استقلال و اعتماد هدیه دهیم . همچنین استفاده از یک مشاوره خانواده خوب و همچنین مشاوره نوجوانان ، فرصت های بهتری به ایشان تقدیم کنیم . حس بهتری را کنار دوره مهم نوجوانی تجربه کنند .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره نوجوانان به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:   School, education and teenagers

 

تربیت پسر نوجوان

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع