5 / 5 ( 1 vote )

جلسه آشنایی چیست؟ جلسه آشنایی به جلسه ایی گفته میشود، که مرد و زنی که قصد ازدواج هم را دارند، به منظور صحبت مستقیم و چگونگی مراتب هماهنگی برای ادامه دار بودن روند آشنایی هم، برگزار میکنند. زن و مرد مهمترین رکن های این جلسه هستند. دیگر مثل زمان گذشته نیست که خانواده بدون نظر گرفتن این دو نفر بتوانند برای آنها تصمیمی به این مهمی بگیرند.

مشاوره قبل از ازدواج به زوجین گفته میشود که به چه ترتیبی این جلسات را برگزار کنند. مهارت های لازم  و آمادگی  برای جلسه خواستگاری را ید قبل از برگزاری چنین جلساتی کسب نمود. این آمادگی ها را میتوان بوسیله افراد تجربه و یا مشاوره ازدواج از مراکز معتبر کسب کرد. بعد از مرد و زن که قصد دارند هم آشنا بشوند، این خانواده ها هستند که اولویت بعدی قرار دارند و ید این جلسات هم آشنا بشوند.

سوالات مهم جلسه آشنایی

سوالت مهم جلسه آشنایی بسیار مهم هستند. برای جلسه آشنا شدن خانواده ها ید مقدمه چینی کنید. حرف ها و سوالاتی را از قبل آماده کنید. معمولا دختر و پسر هایی که به طریق سنتی قرار است هم ازدواج کنند، نمیدانند که جلسه آشنا شدن ید چه سوال هایی از هم بپرسند. این افراد واقع نمیدانند سولات مهم جلسه آشنا شدن خاستگاری چه سوال هایی هستند.

یکی از مهمترین سوالات ره خود فرد است. یعنی از طرف مقابل ید ره خودش پرسید. ست است که مسائل مالی هم میتواند زندگی آینده نقش داشته شد، ولی آگاهی داشتن از اخلاق و رفر خود فرد به مراتب اهمیت تر است. یکی دیگر از موارد مهم جلسه، پرسش ره خانواده طرف مقابل است. پرسیدن نحوه رابطه شخص خانواده میتواند دورنمای برخورد این فرد خانواده آینده خود هم شد. از پرسیدن مسائلی که برای این جلسه نیست خودداری کنید و پرسش هایی مبنی بر رسم و رسومات را به جلسات بعدی موکول کنید.

سوالات اولین جلسه خاستگاری

سوالات اولین جلسه خاستگاری  ید به چه صورت شد؟ سوالات اولین جلسه خاستگاری بر طبق نظر مشاورین ازدواج ید حول محور چند موضوع شد.

  • سرگرمی و علایق طرف مقابل را مورد ارزیابی قرار دهید.
  • عقاید و ورهای دینی را از همسرآینده ن پرس و جو کنید. شاید شما از نظر دینی انسانی مقید نشید، اگر طرف مقابل بر خلاف شما شد احتمالا زندگی به مشکلاتی برخورد خواهید کرد.
  • مطمئن شوید شخص خواستگاری کننده به ورها و اصول اخلاقی پایبند است.
  • خواسته ها و توقعات را اولین جلسه آشنا شدن  حد معقول بیان کنید.
  • چرا برای ازدواج من را انتخب کردید؟
  • اگر هم به اختلاف برخوردید، چطور و چگونه اختلاف را حل میکنید. آیا به دیگران اجازه دخالت را میدهید؟
  • بحث آمد و شاغل بودن، اگر زن شاغل شد و بیرون از منزل کار کند، مرد این مسئله مشکلی ندارد؟ و این اجازه را به همسر میدهد که شغل خود را داشته شد؟

سوالات دومین جلسه خاستگاری

سوالات دومین جلسه آشنایی بستگی به جلسه اول آشنا شدن دارد. سوالات دومین جلسه آشنا شدن خاستگاری برای تکمیل کردن اطلاعات مورد هم است. اگر جلسه اول آشنا شدن همه چیز به خوبی پیش رفت و دو طرف از این روند و از همدیگر راضی بودند، ید برای جلسه بعد قراری بگذارند.

این جلسه سوالات مشترک ید پرسیده شود میزان هماهنگی اعتقادات شما خانواده چق است؟ آیا آنها هم عقیده هستید،  یا نظرات آنها فاصله دارید؟ وقتی که عصنی میشوید دست به چه کاری میزنید؟ آیا برخوردی خشن دارید یا کمال آرامش اقدام به تصمیم گیری میکنید؟ به چه میزان زندگی اهل وغ گفتن هستید؟ وغ به عنوان یکی از مواردی که عث اختلاف زندگی میشود، اثرگذار است. وسواس یکی از آفت های زندگی است. وسواس حد طبیعی، قابل قبول است ولی اگر از حد معمول فراتر شد به عنوان یک بیماری شناخته شده است. آیا شخص مورد نظر وسواس فکری و عملی دارد؟

رد خواستگار جلسه آشنایی

رد خواستگار جلسه آشنا شدن خاستگاری شاید به نظر تصمیم ستی شد. اگر برای شما خواستگاری بیاید و جلسه اول به شناخت نرسید،  او را رد میکنید یا ادامه میدهید به شناخت برسید؟ رد خواستگار جلسه آشنا شدن خاستگاری منطقی به نظر میرسد. چون که این شخص از نظر شما معیار های شما سازگار نیست و نمیتواند شما زندگی کند.

اگر رعایت همه جوانب این تصمیم را گرفتید مانعی ندارد، ولی اگر هنوز به این جمع بندی نرسیدید کمی ید مل کنید. جواب رد به خواستگار ید به صورت محترمانه صورت گیرد. خانواده خواستگار کننده هم برای خود از شخصیت و جایگاه برخوردار است. نید این شان و منزلت خدشه دار بشود.  اگر جلسه اول و یا حتی جلسات بعدی امکان به تفاهم رسیدن است، جواب رد دادن را به خیر بیندازید. شاید حرف زدن هم بتوانید به جمع بندی بهتر برسید.

جلسه آشنایی خانواده ها

جلسه آشنا شدن خانواده ها به چه صورت است؟ جلسه آشنا شدن خانوده ها ید قبل از جلسه اول خواستگاری شد یا همان جلسه اول شد. بهتر است خانواده ها یک واسطه هم آشنا شوند. خاصیت این کار بوجود آمدن حس اعتماد است.

جلسه آشنا شدن خانواده ها، دو خانواده به بیان مشترکات خود میپردازند. شریط زندگی خود رابیان میکنند و زه علت و علل ازدواج فرزندان تدل نظر میکنند. خانواده به عنوان یک رکن اساسی رشد و نمو فرد، میتواند نشان دهنده ظرفیت و پنسیل فرد برای زندگی شد. جلسه آشنا شدن، خانواده میتواند موارد لازم و ضروری را از طرف مقابل سوال کند. ید توجه داشت که این موارد نید حد ایده آل شند، بلکه کف خواسته ها هم اگر بود ایرادی ندارد و گذشت زمان شاید میزان آشنایی هم بیشتر شود.

آداب خواستگاری رفتن

رسم و رسوم ایرانیان، خواستگاری یکی از کارهای نیک و پسندیده است. خواستگاری ایران آداب و تشریفات خود را دارد، که احترام به این آیین از اهمیت لایی برخوردار است. خانواده پسر ید قبل از خواستگاری، روز و یا حتی ساعت جلسه را خانواده دختر هماهنگ کنند. این کار از ملزومات خواستگاری محسوب میشود و به نوعی احترام گذاشتن به خانواده دختر به شمار میرود. اگر خواستگاری بدون هماهنگی انجام شود ممکن است خانواده دختر آمادگی این کار را نداشته شند و عث پیش آمدن ناراحتی شود. یکی دیگر از فواید این کار میتواند این شد که جلسه خواستگاری تمام اعضای خانواده شرکت کنند.

نکات حقوقی خواستگاری

خواست از هر خانمی برای ازدواج به معنی خواستگاری از او است. ید توجه داشت فقط از زنانی میتوان خواستگاری کرد که ازدواج آنها محدودیت و ممنوعیت نداشته شد. بر اساس ماده ۱۰۳۴ مدنی: از هر زنی که خالی از موانع و محدودیت های ازدواج شد میتوان خواستگاری کرد. یکی از محدودیت ها برای خواستگاری و ارائه پیشنهاد ازدواج، ازدواج محارم است.

ازدواج محارم دین اسلام حرام است، پس نمیتوان به محارم خود پیشنهاد ازدواج داد. مرد نمیتواند از محارم خود مثل خاله یا عمه، خواستگاری کند. همچنین مرد نمیتواند از خواهر همسر فعلی خود خواستگاری کند، مگر اینکه همسر خود را طلاق دهد. همچنین زنی که زه طلاق گرفته است، اگر عده رجعی را رعایت نکرده شدهم، نمیتوان خواستگاری کرد. عده رجعی به حدود سه ماه میگویند.  زن بعد از سپری کردن این مدت  میتواند مجدد ازدواج کند. به این نکته هم ید اشاره کرد که خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند. یعنی هر دو طرف میتوانند از جلسه بعدی دیگر رفت و آمدی نکنند. فقط عقد دو طرف میتواند تعهد آورشد.

فرزند آوری

ید توجه داشت که یکی از عوامل ازدواج بحث فرزند آوری و بقای نسل است. اینکه مرد و زن قبل از ازدواج به تفاهم فرزند آوری برسند، مهم است.

  • میتوانید به تفاهم برسید که چند فرزند داشته شید.
  • جنسیت فرزند چه شد؟ ست است به نوعی جنسیت فرزند انتخابی نیست ولی میتوان مورد جنسیت فرزند و اینکه دختر یا پسر شد، حرف بزنید. همین حرف زدن این مورد میتواند نکاتی را به همراه داشته شد.
  • مایل هستید فاصله سنی بین فرزندان چق شد؟

 

سوالات متداول

جلسه آشنایی چیست و چگونه برگزار میشود؟

جلسه خاستگاری به جلسه ایی گفته میشود، که مردو زنی که قصد ازدواج هم را دارند، به منظور صحبت مستقیم و چگونگی مراتب هماهنگی برای ادامه دار بودند روند آشنایی هم برگزار میکنند. زن و مرد مهمترین رکن های این جلسه هستند.

دومین جلسه آشنا شدن خاستگاری به چه صورت برگزار میشود؟

دومین جلسه خاستگاری برای تکمیل کردن اطلاعات مورد هم است. اگر جلسه اول خاستگاری همه چیز به خوبی پیش رفت و دو طرف از این روند و از همدیگر راضی بودند، ید برای جلسه بعد قراری بگذارند.

آیا صرف خواستگاری رفتن برای طرفین تعهد ایجاد میکند؟

خواستگاری هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند. یعنی هر دو طرف میتوانند از جلسه بعدی دیگر رفت و آمدی نکنند. فقط عقد دو طرف میتواند تعهد آورشد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Successful Inductions – Team Management Training from …

 

مهم ترین نکاتی که جلسه آشنایی ید توجه کنیم

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع