5 / 5 ( 4 votes )

ازدواج ایرانی

ازدواج ایرانی را به دو زمان قبل از اسلام و بعد از اسلام تقسیم میکنیم . ازدواج ایرانی قبل از اسلام بر پایه قوانین زرتشت بود . ازدواج ایرانی تک همسری بود . زرتشتیان بر این ور بودند چون زن نمیتواند چند همسر داشته شد مرد هم ید تک همسر شد . بعد از مرگ همسر ، مرد یا زن میتوانست مجددا ازدواج کند . اگر زن نازا بود مرد میتوانست رضایت کامل زن اول مجددا ازدواج کند .  ازدواج ایرانی طلاق جایز نبود . مگر شرایط خیلی خاص . رضایت پ و ما لازم بود اما اگر پسر و دختر دلخته میشدند اجازه ازدواج داشتند .

مورد ازدواج محارم ازدواج ایرانی عقیده ها مختلف است . اما شاهنامه فردوسی به ازدواج خواهر و برا بر میخوریم . همینطور کمبوجیه دو خواهر خود ازدواج کرد . البته ازدواج محارم خاورمیانه معمول بوده و فقط مربوط به ایرانیان نبود .

زمان های قدیم همسر یابی به عهده پ و ما بود . آنها دختر انتخاب میکردند . اگر والدین دختر راضی میشدند وصلت صورت میگرفت . ممکن بود قبل از ازدواج دختر و پسر همدیگر را اصلا ندیده شند . اگر ما یا پی ، دختر یا پسری را برای فرزندش مناسب میدید خانواده او صحبت میکرد . بعد از قرارهای متعدد به توافق میرسیدند . عروس یا داماد  آینده از پچ پچ ها متوجه میشد که قرار است ازدواج کند . آداب ازدواج اسلام تلفیقی از قوانین اسلام و رسوم ایرانی شد .

معیارهای ازدواج ایرانی

معیارهای ازدواج ایرانی بر مبنای چند چیز است .  هر پسر یا دختری دوست دارد جایگاهی مستقل داشته شد تشکیل خانواده داده و به آرزوهایش برسد . اولین معیار یک ایرانی برای ازدواج اخلاق خوش است . از دیگر معیارهای ازدواج ایرانی  هم شان بودن و خور هم بودن است . بعد از آن دلنشین بودن . یک ایرانی دوست دارد از همصحبت شدن همسرش لذت ببرد . هر ایرانی دوست دارد همسرش او تفاهم داشته شد . او را ک کند . مشکلات زندگی او همراه بوده و سنگ صبور همسرش شد .  معیار یک ایرانی برای ازدواج میتواند موقعیت شغلی , فرهنگی وح مالی هم شد .  وضعیت اقتصادی فعلی هر کسی میخواهد کسی ازدواج کند که بتواند به او از نظر مادی نیز کمک کند . علاقه به تفریحات ، سرگرمی و ورزش های مشترک نیز از معیارهای ازدواج ایرانی است .

از اهداف ازدواج ، عفت و پاکدامنی است . رسیدن به آرامش ،  سایه مهر و عطوفت همسر . یکی دیگر از معیارهای ازدواج ایرانی مین آتیه از نظر اقتصادی کنار خانواده . داشتن همراه مناسب زندگی زمان کهولت هم یکی دیگر از معیارهای ازدواج ایرانی است .

انواع ازدواج ایرانی

بحث انواع ازدواج ایرانی به دو گونه رسمی و فرمال و غیر رسمی برمیخوریم . ازدواج رسمی بر دوگونه است . عقد دایم : که مدت زمان خاصی ندارد و تصمیم بر اینست که آخر عمر هم شند . این ازدواج وقتی زن و شوهر به مشکل خاصی بر نخورند هم زندگی میکنند . طلاق جایز است اما حق طلاق مرد است مگر هنگام عقد شرط شده شد . از همدیگر ارث میبرند . هنگام مشکلات کنار یکدیگر هستند . بچه دار شده و آرزوهای مشترک دارند .

صیغه یا ازدواج موقت از دیگر انواع ازدواج ایرانی است . مدت زندگی ابتدا تعیین میشود . این مدت ممکن است چند دقیقه و یا چندین سال شد . ازواج موقت تعهد کمتری دیده میشود  . از یکدیگر ارث نمیبرند . اگر شرط نشده شد مهریه بر عهده مرد نیست . نفقه ندارد . عوض زن هم کاملا آزاد است . میتواند تمکین نکند . به تحصیلاتش ادامه دهد . شغل اختیار کند . و بدون اجازه به سفر برود .

ازدواج سپید ازدواجی است که زن و مرد کنار هم زندگی میکنند بدون اینکه هیچ تعهدی نسبت به هم داشته شند . این نوع ازدواج هر لحظه ممکن است پسر یا دختر ، دیکری را ترک کند .  مشاوره ازدواج به ما کمک میکند انتخاب بهتری داشته شیم . مشاوره ازدواج و روانشناسی میتوانیم سنگ بنای زندگی خود را محکم بسازیم . برای خود و خانواده آرامش و اطمینان حاصل کنیم  . سایه خانواده سالم جامعه ای داشته شیم که فرزندان ما اطمینان و آرامش زندگی کنند .


بیشتر بخوانید: انواع ازدواج اسلام


مراحل ازدواج ایرانی

مراحل ازدواج ایرانی ابتدا احساس نیاز به تشکیل خانواده است . بعد آماده شدن برای ازدواج . سپس اعلام آمادگی به خود و خانواده . مراحل ازدواج ایرانی مرحله عملی از انتخاب دختر آغاز میشود . چون پیشنهاد ازدواج از سوی پسر است , دختر فقط میتواند از میان خواستگارهایش انتخاب کند . بعد از اینکه دختر وپسر همدیگر پسندیدند , مراسم خواستگاری انجام میشود . خانواده دختر و پسر خانه یا بیرون از خانه ترتیبی اتخاذ میکنند آنها همدیگر را ببینند . ازدواج اسلامی و این مرحله حجاب واجب نیست و پسر میتواند ،  دختر را بدون حجاب ببیند . مراحل ازدواج ایرانی شامل خواستگاری ، نامزدی ، دوران عقد ، و بعد از آن عروسی است .

فرهنگ و سنت ازدواج ایرانی

فرهنگ و سنت ازدواج ایرانی بسیار زی و شیرین است . اول مراسم خواستگاری انجام میشود . مراسم خواستگاری خانواده پسر یک دسته گل و شیرینی به خانه خانواده دختر میروند . بعد از چند جلسه زمان جشنها تعیین میشود . این چند جلسه مقدار خرید عروسی مثل طلا و جواهر ، پارچه و لس تعیین میشود . فرهنگ و سنت ازدواج ایرانی  مهریه  , خرید چند تکه لوازم منزل   بر عهده پسر میشد .خانوواده پسر آینه وشمعدان , لوازم ارایش , لس عروس  وغیره را میخرند .  دختر جهیزیه می آورد  . دوران نامزدی ,   زناشویی معمول نیست . این مرحله پسر ودختر محرم میشوند . وتعهدات ازدواج بر روی برگه ای نوشته شده وبه امضا میرسد . این برگه قانونی است وضمانت اجرایی دارد . ( بله برون ) . بعد ازاتمام خرید عروسی ورسیدن زمان عقد , جشن میگیرند .

فرهنگ و سنت ازدواج  ایرانی  جاهای مختلف ایران  متفاوت است  . برخی اقوام شیربها گرفته وجهیزیه تهیه میکنند . برخی دیگر شیربها یافت نمیکنند . شام عقد برعهده هر دو طرف میشد .  اقوامی هم هستند که هزینه شام عقد را خانواده پسر میدهند . مورد شام عروسی نیز همینطور است .

ایران مراسم ازدواج به شکل های متفاوت انجام میشود . یکی از رسمهای زیی ازدواج شهرهای کوچک و روسها حنا بندان است . قبل از شب عروسی به دست عروس و داماد حنا میبندند .  راهی خانه بخت شوند . وقتی عروس بیرون می آید راهی خانه بخت شود مردان جوان پشت می ایستند و را میبندند . جوانان خانواده داماد برای را به زور ز میکنند عروس را ببرند . اگر موفق شدند که هلهله وشادی عروس را میبرند . اگر موفق نشدند خانواده عروس از انها هدیه یافت میکنند ؛ بعد عروس را میدهند . وقتی بیرون آمد داماد سیب و انار سرخ محکم بر دامان عروس میزند انار دان دان شود .

آداب و رسوم عروسی

برخی روسها عروس را سوار اسب میکنند و تفنگ شلیک هوایی میکنند . رقص و پایکوبی عروس را محل جشن می رسانند . هنگامی که عروس را از خانه بیرون می آورند خانواده داماد یکی از لوازم خانه را میدزدد . این وسیله عقل عروس نام دارد . جهاز عروس را به صورت خنچه آورده و به خانه داماد میبرند . خنچه داخل سینی های گرد وبزرگی چیده میشوند که شیرینی ونقل وشوکولات همراه است .

بعد از دوران عقد ،  نوبت عروسی است . برخی به ماه عسل میروند و برخی نیز جشن ، زندگی مشترکشان را آغاز میکنند . اقوام هدیه های خود را به عروس و داماد میدهند . روسها رسم اسپند گردان است . یک سینی بزرگ که داخلش اسپند دود میکنند ؛ بین مدعوین میچرخانند . هر کس به اندازه توانش داخل سینی پول میریزد .   بعد از عروسی جشن پاتخت است . روز پاتخت جشن مختصری میگیرند و اقوام ز هم هدیه میدهند .

جهاز برون هم یکی دیگر از رسم های ازدواج ایرانیست . این مراسم همراه تعدادی از اقوام جهاز دختر برده میشود . بعد از اینکه جهیزیه خانه بخت چیده شد همه برای زدید می آیند . مدتی که گذشت عروس وداماد پا گشا میشوند . مراسم پاگشا برای اینست که دادن هدیه ای به آنها بگویند مایلند معاشرت داشته شند . هر وسیله ای که جهاز عروس تهیه نشده  اقوام پاگشا آن  را به آنها هدیه میکنند .  رسوم زیی زیادی هست که مجال ما اندک میشد . برای تمام دختر و پسرها آرزوی زندگی سرشار از عشق آرزومندیم .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج و ازدواج اسلام به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع: Culture of Iran: Iranian Marriage Ceremony, Its History 

 

 

آداب و رسوم ایرانیان مورد ازدواج

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع