5 / 5 ( 1 vote )

زن خیانتکار (treacherous women)

زن خیانتکار حتما نمیتواند زنی شد که بی اخلاق یا بی اصل و نسب یا حتما از لحاظ اخلاقی خراب شد . از رویکرد مشاوره خانواده زن خیانتکار میتواند زنی شد که سالها زمان مجردی پاک زندگی کرده . برخی از آنها حتی سالها وفاداری کامل کنار شوهر خود زندگی کرده اند ولی الان زن خیانتکار خوانده میشوند . زن خیانتکار قطعا یک شبه و یا عرض چند روز به این موضوع آلوده نشده است . زن بی وفا به مرور زمان و جریان  اتفاقاتی که برای او به وجود آمده است به چیزی که اکنون هست تبدیل شده .

بنابراین این تفکر که یک زن بی وفا حتما از لحاظ اخلاقی پست میشد و زنانی که سابقه خیانت به همسر را ندارند قطعا از این بحث مبرا هستند تفکر و عقیده ای اشته است که میتواند افراد را این مورد به اشته بیندازد .پیشرفت تکنولوژی راه خیانت را برای زنان هم ز کرده. زنان نیز به دلایل زیادی به همسرشان خیانت می کنند. حتی مواردی مردان، از خیانت همسرشان آگاهند ولی به دلیل زندگی شان از هم نپاشد یا به دلیل فرزندانشان این موضوع کنار آمده اند. اینگونه موارد بهتر است حتما مشاوره به رجوع کنید.


بیشتر بخوانید: مشاوره تلفنی خیانت


نشانه های زن خیانتکار چیست؟

  • زن خائن را نمی توان به هیچ وجه راضی کرد:

زن بی وفا از همه چیز ایراد میگیرد. از نوع زندگی یا موقعیت اجتماعی یا اقتصادی همسرش گرفته طرز غذا خوردنش یا حتی از رفرهای او جمع ایراد می گرید. این زن به بهانه های مختلف، سعی دارد دعوا ست کند. از لحاظ روانشناسی این رفرش به نوعی توجیه خیانت اوست و واقع میخواهد به شما ثابت کند مجبور بوده و به خاطر فرار از مشکلات این کار را میکند.

  • مدام شما را تحقیر میکند:

زن بی وفا مدام شما را جمع تحقیر می کند و رفر بی ادنه ای شما دارد. این زن برای شما و زندگی اش هیچ ارزشی قائل نیست و برایش مهم نیست شما چه نظری راجب او دارید. اگر همچین رفری از همسرن دیدید یا به او مشکوک شدید شک نکنید خبری شده  و پای کس دیگری نیز میان است.

  • تلفن همراهش را همه جا خود می برد:

اغلب زنان خائن هر جا شند، گوشی همراهشان هم آنجاست. این شخص به طرز عجیبی مراقب گوشی اش است و از اینکه شما گوشی او را بگیرید به شدت واکنش نشان می دهد. اگر همچین ررفری از او دیدید این را به حساب خیانتش بگذارید.

  • مدام بیرون از خانه است:

این زن مدام بیرون از خانه است. از نشانه های مشترک زن خائن این است که به هر بهانه ای می خواهد بیرون برود یا مدام دوسن خود برنامه سفر بچیند. اگر به این مورد برخوردید بدانید که او قصد خیانت دارد و از بودن شما خسته است.

  • از بی توجهی شوهرانشان گله نمی کنند:

زنان خائن از بی توجهی همسرانشان گله ای ندارند. این نوع رفر نشانه این است که او از شما قطع امید کرده است. اگر این بی توجهی او علت خاصی نداشته شد می توانید آن را به حساب خیانت او بگذارید.

  • شما را مجبور می کند فرزندان خود وقت بگذرانید:

بعضی از زنان خائن شما را مجبور میکنند فرزندانن خود بیشتر وقت بگذرانید یا آن ها را به بیرون ببرید. این زن دیگر تحمل اداره زندگی را ندارد و بی حوصله و بی اعصاب است.

علت رفری زن خیانتکار

علت رفری زن بی وفا از جهات مختلفی قابل بحث و بررسی میشد . علت رفری زن خیانتکار صورت شناسایی شود و فهمیدن این نکته که چرا یک زن خیانت میکند میتواند کمک شایانی جلوگیری یا میت أین موضوع به ما بکند . اگر مردی بداند که علت رفری زن بی وفا چیست میتواند اقداماتی انجام دهد که از بروز خیانت زناشویی جلوگیری شود . مردان موظف هستند که اطلاعات کاملی مورد خیانت زنان به دست بیاورد . چون حال حاضر عصر و زمانه ای زندگی میکنیم که آسیب خیانت از هیچ زن و مردی دور نیست و این اتفاق از هیچکس بعید نیست . مشاوره خانواده و روانشناسی میتواند منبع مطمئنی برای کسب اطلاعات مورد علت رفری زن بی وفا برای مردانی شند که قصد پیشگیری از این مسئله را دارند . کب های آموزشی نیز میتواند این مورد به مردان کمک کند .

روانشناسی زن خیانتکار (the psychology of women’s betrayed)

روانشناسی زن خیانتکار موضوعی بسیار مهم و دانستن آن میتواند بسیار واجب شد . یک زن که به امروز که چندین سال از زندگی مشترکش همسرش میگذرد و کنون هیچ خطایی ب خیانت و رابطه فرازناشویی نداشته است ، برای چه دلایلی رابطه نفر سوم را انتخاب میکند .قطعا روانشناسی زن بی وفا میتواند این اتفاق را از نظر روانشناسی توجیه کند . اگر روانشناسی زن بی وفا توسط یک روانشناس حاذق به انجام برسد میتواند اتفاقات خوبی را روند برخورد زنی که آلوده خیانت است رقم بزند . شاید بتوان یافتن و حل مشکل روح و روان فرد بتوان آن را دوره به زندگی سالم ز گرداند و از فروپاشی یک خانواده جلوگیری کرد . بنابراین ید به یاد داشته شیم که یک زن بی وفا ممکن است بخاطر مسائل روانی و ناخواسته دست به چنین اقدامی زده است .


بیشتر بخوانید: نشانه های خیانت شوهر


چگونگی برخورد زن خیانتکار

چگونگی برخورد زن خیانتکار قطعا مسئله ای است که ذهن مردانی که همسرشان سابقه خیانت دارند را میتواند به کل مشغول و مغشوش کند . بهترین پیشنهاد را میتوان از یک روانشناس چهارچوب مشاوره خیانت مورد چگونگی برخورد خیانت زن یافت کرد . یک روانشناس مدت های زیادی را صرف یادگیری و آموزش این راه و زمینه کرده است .  همچنین زمانی که یک مرد مورد خیانت واقع شده یا تصور میکند که این اتتبرای رابطه زناشویی خود و همسرش افده است ممکن است نتواند خود را کنترل کند . ممکن است به دلیل عصنیت یا تعصبی برخورد کردن دچار قضاوت بی مورد مورد همسرش شده شد و عکس العمل نشان دهد . شاید برخوذدی که میکند گاهی عث ازبین رفتن زندگیشان شود . یک روانشناس مورد چگونگی برخورد خیانت زن نیز بعد از اطمینان از خیانت برای مرد روی میز خواهد داشت .

اعتماد به زن بی وفا بعد از خیانت

اعتماد به زن خیانتکار بعد از خیانت قطعا برای یک مرد آسان نخواهد بود و بس راه نگفته ایم اگر بگوییم بسیاری از مواقع غیر ممکن است . مردی که بعد از کلی تلاش و فداکاری برای خانواده و اللخصوص همسرش این مسئله روبرو میشود که شریک زندگیش به او خیانت کرده میتواند مرز نابودی پیش برود . همانطور که گفته شد وجود یک روانشناس به عنوان مشاور کنار مرد خیانت دیده این مواقع میتواند بسیار کمک کننده شد .

اعتماد به زن بعد از خیانت نیز از مواردی است که مرد میتواند رهنمون های یک فرد متخصص این زمینه آن کنار بیاید . به هر حال واقعیتی این زمینه وجود دارد و آن این است که همه موارد نمیتوان طلاق را چاره خیانت دید . گاهی مرد بخاطر مسائلی مانند فرزندان و جلوگیری از محرومیت آنها از ما سنین حساس صلاح را این میبیند که زندگی زناشویی را ادامه دهد .

دلایل خیانت زن به شوهر

اگر برای مسئله خیانت تصمیم بگیرید و به مشاوره خانواده مراجعه کنید قطعا میتوانید زمینه های به وجود آورنده  خیانت زنان به خوبی و به ستی آشنا شوید . خیانت زن به شوهرش قطعا نمیتواند دلایل مختلفی داشته شد که به خود زن یا حتی گاهی به مرد ربط داشته شد . چه مرد و چه زن زمانی که رابطه فرازناشویی را برای ارضای نیازهای خود انتخاب میکنند به دنل جبران یک کمی و کاستی هستند که زندگی زناشویی خود آن را پیدا نکردند .

خیانت زن به مرد نیز دقیقا به همین دلیل اتفاق می‌افتد که مرد خواسته یا ناخواسته گاهی به تعهدات خود نقش شوهر بودن عمل نمیکند . خیانت زن شوهردار اغلب موارد بیشتراز همه به خود او آسیب میزند . گاهی خیانت یک دوره ای توسط زن انجام میشود و تمام میشود . حتی اگر هیچکس هم متوجه خیانت او نشود زن آخر عمر عذاب وجدان دست و پنجه نرم میکند .

خیانت مرد دلیل خیانت زن

بعضی از موارد زن هیچ کمبود و نیازی برای توجیه خیانت خود ندارد . اما مشاهده میشود که یک رابطه فرازناشویی قرار میگیرد . اما زمانی که به دقت این مسئله واکاوی میشود ، میبینیم که زن متوجه رابطه شوهرش یک زن دیگر شده است . به هر دلیلی گاهی یا نمیتواند خیانت او را ثابت کند و یا نمیتواند این مسائل را فاش کند و کسی میان بگذارد . پس بعد از مدتی ممکن است به قصد تلافی وارد رابطه مردی شود که هیچ نیاز و حتی هیچ علاقه ای نیز به او ندارد .

شاید جالب شد که بدانیم این نوع خیانت گاهی مشاهده میشود که زن تلاش میکند شوهرش از خیانت او آگاه شود پروسه انتقام گیری خود را کامل تر کند . بنابراین مردها نیز ید خود را از هرگونه خیانت پاک و دور نگه دارند بتوانند  از همسر خود توقع پاک بودن و پاک زیستن داشته شند .

اعتیاد مرد ، موثر خیانت زن

گاهی بحث خیانت زمانی که به دنل نشانه های خیانت زنان میگردیم به موضوع اعتیاد بر میخوریم . مردی که گیر اعتیاد به مواد مخ است و نمیتواند نیاز های خانواده خود را مین کند . چون بعد از مدتی مصرف مواد مخ طول روز یا خمار است یا نشئه و ید دائما گیر حل مسائل و مشکلات مربوط به اعتیاد خودش شد . این صورت زن چق میتواند مشکلات عاطفی و مالی یا جنسی که نتیجه بی توجهی و بی ملاحظه بودن شوهرش است را تحمل کند .

این صورت دلایل خیانت زن را به چند موضوع نسبت داد . یکی این که زن از د تنهایی و نداشتن هم صحبت رو به رابطه یکک مرد به جز شوهرش می آورد . گاهی نیز زن از فرط احساس نیاز جنسی دیگر نمیتواند جلوی خودش را بگیرد و این راه را بهترین راه برای ارضای نیازش میبیند . گاهی نیز نیاز مالی شدید به دلیل اعتیاد همسر او را مجله این کار میکند .

اعتیاد زن موثر خیانت

امروزه زمانی که به مشاوره مورد خیانت ، میپردازیم به موضوع خیانت زن به دلیل اعتیاد نیز برمیخوریم . امروزه ورود جامعه و زندگی مردم به عصر جدید و ارتطات نزدیک کشورهای من ما شاهد مصرف انواع مواد مخ توسط زنان جامعه هستیم . امروزه دیگر کسی تعجب نمیمچکند که اگر زنی خیان سیگار بکشد. دیگر از دیدن زنی که مشروت الکلی استفاده میکند تعجب نمیکند . البته استفاده از مواردی مانند سیگار و قلیان نوسط زنان کشور و فرهنگ ما سابقه زیادی دارد اما گذشته بیشتر حالت پنهانی داشته است . اما امروزه یک علت خیانت زنان شوهردار میتواند مواد مخ شد . زنی که به هر دلیلی آلوده به مواد مخ سده و دام افده است . او گااهی هیچ راه نجاتی برای خود نمی بیند و از ترس لو رفتن موضوع پول مصرقش را از تن فروشی مین میکند .

نیاز جنسی (sexual need)

بدون شک یکی از اصلی ترین اهدا ازدواج برای هر مرد و زنی ارضای نیازهای جنسی خود چهارچوب های عرفی و اخلاقی و قانونی است . بعضی از زندگی های زناشویی که نقطه ای به بن‌بست میرسند به ناگاه زوجین را  یک نوع خلأ روانی قرار میدهد . زوجین ید بدانند که مشکلات زناشویی نید برطرف کردن نیاز های طرف مقابل خللی ایجاد کند . وظایف همسری هر شرایطی ید انجام شود از بروز برخی آسیبها جلوگیری شود . گناه خیانت زن به شوهر مخصوصا جامعه سنتی ما بسیار گناه بزرگ و سنگینی به شمار میرود . روانشناسی خیانت بیان میکند که تقری همه زنان از عاقبت خیانت به همسر آگاه هستند و از پایان راه واهمه دارند . اما نیازهای غریزی بسیار قتمند هستند و صورت برطرف نشدن میتواند به روح و جسم فرد لطنه بزند . گاهی به همین دلیل خیانت اتفاق می‌افتد .

فرد معد به رابطه جنسی (addicted sex)

گاهی اوقات وقتی حال بررسی مسائل مربوط به خیانت مانند راه برخورد خیانت همسر ، بخشش خیانت زن به شوهر  ، دلایل خیانت زنان و یا مان خیانت زناشویی هستیم به موضوعی برمیخوریم به نام اعتیاد به رابطه جنسی . زنی که گیر أین مسئله شد نمیتواند ارضای نیازهای جنسی خود تنها به شوهرش اکتفا کند . أین مقوله میتواند ریشه مسائل و ویژگیهای جسمی زن داشته شد .

برای مثال اختلالی ترشح غدد مربوط به هورمون های جنسی زن به وجود می‌آید و نیاز او را از حد اسندارد خارج میکند . گاهی نیز اعتیاد به رابطه جنسی میتواند سرمنشأ روحی و روانی داشته شد . زنی که اعتیاد به رابطه جنسی افراد مختلف را دارد و رابطه یک نفر نمیتواند او را آرام کند نمونه ای برای مثال میشد . بعضی از موارد زن ید هفته ای دو شخص متفاوت رابطه جنسی برقرار کند وگرنه بی قرار میشود .

لاالی گری جنسی (sexual frustration)

از دیگر دلایل خیانت زنان رابطه زناشویی میتوان به غیر متعهد بودن و اعتقاد نداشتن به تهعد ازدواج اشاره کرد . گاهی زن هیچ چیزی زندگی زناشویی کم ندارد . یعنی شوهرش او را از لحاظ مالی و عاطفی مین میکند . رابطه جنسی گرمی هم بین آنها وجود دارد . اما ز شاهد این مساله هستیم که زن نمیتواند تعهد خود به این زندگی را حفظ کند . خیانت زن شوهردار به شوهرش   این مواقع کاملا به دلیل بد اخلاقی و لاالی گری جنسی زن میشد . هر چق که علت خیانت زنان مسائلی که نا کنون به آنها پرداختیم به عوامل بیرونی از خود آنها بیشتر بستگی داشت ، این مورد اینگونه نیست .

بعد از وقوع خیانت

دلیل خیانت زنان هر چه که شد بعد از وقوع خیانت دیگر اتفاق افده است . حال فرقی نمیکند که دلایل خیانت زن به شوهر مربوط به مسائل جنسی است یا مالی یا اعتیاد . حالا نحوه برخورد  خیانت زن و تصمیم‌گیری این رابطه مهم است نه چیز دیگر . یکی از مهمترین مسائل بعد از وقوع خیانت های زناشویی ، اعتماد به همسر بعد از خیانت میشد . اگر مرد بخواهد یا مجبور شد که زن را ببخشد بهترین واکنش مقابل خیانت همسر چه واکنشی ید شد ؟

بعد از خدمات مهمی مثل توضیح و روشن سازی پر مورد دلایل خیانت زنان به مردان ، شاید از مهمترین رهنمون هایی که یک روانشناس میتواند برای مراجع خیانت دیده خود داشته شد همین مسئله است . یک مشاور زبده ید به گونه ای فردی که برای راهنمایی گرفتن به او اعتماد کرده را هدایت کند که بتواند بیشترین زسازی و ترمیم ممکن را زندگی آسیب خورده خود انجام دهد .

سوالات متداول

آیا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد؟

از آنجایی که اثت خیانت زن کار سختی است نمی توان آن را به دادگاه ثابت کرد. اما حتی اگر ثابت شود زن به مرد خیانت  کرده، مهریه به او تعلق می گیرد و هر شرایطی ید حق و حقوق زن را پرداخت نمود.

اگر زنی چند ر خیانتش را تکرار کند و هر ر هم اظهار پشیمانی کند آیا می توان دوره او را بخشید و به او اعتماد کرد؟

قطعا زندگی این زن به لحاظ روانی و اخلاقی توصیه نمی شود. بهتر است هر چه زودتر طلاق بگیرید.

مردی که خانواده مذهبی دارد و خیانت همسرش نیز به او ثابت شده، چگونه میتواند این موضوع را حل و فصل کند؟

بهتر است موضوع را پ یا ماش میان بگذارد. این شرایط آن ها بهترین تصمیم را می گیرند. اگر نمی دانید چگونه این موضوع را آن ها مطرح کنید به مشاور مراجعه کنید.

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:How to Deal With Betrayal (with Pictures) 

 

۶ نشانه مهم زن خیانتکار چیست؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع