تست روانشناسی ازدواج چیست ؟
میانگین ۵ رای از تعداد ۱

تست روانشناسی ازدواج

تست روانشناسی ازدواج تست شیرینی است که هر زوج جوانی دوست دارد انجام دهد . هر دختر و پسری که میخواهد ازدواج کند میخواهد از اعماق قلب و روح همسر آینده اش مطلع شود . تست روانشناسی ازدواج شاید صد صد ست نشد اما شما را به هدفن نزدیک میکند . تست روانشناسی ازدواج لااقل ید خود صادق شید . جواب ست دادن به سوالات تست روانشناسی ازدواج میتواند حدی برخی تردیدها را از میان بردارد . تست روانشناسی ازدواج سوالاتی مطرح میشود که ید به پاسخ داده شود . البته پاسخ ست دادن به این تستها به چند عامل بستگی دارد . ابتدا ید خودن روراست شید . یعنی به سوالات بدون تعصب و صادقانه پاسخ دهید . یادن شد تست روانشناسی ازدواج سنگ محک شما نیست . بلکه واقعیتی است که شما را به شناخت خود وهمسرن مهمان میکند .

یکی از عوامل دیگر که به کمک تسن می آید شناخت ست شما از خودن میشد . آیا براستی شما شناخت ستی ازخودن دارید ؟  از همسرن چطور؟ به زندگی خوشبین هستید یا بد بین ؟ شناخت شما از احساسات همسرن چگونه است ؟ و آیا مورد احساسات خود برداشت ستی دارید ؟ کسی که میخواهد از تست جواب ستی بگیرد ید این ویژگیهایش صحیح شد . اگر شما ازخود و محیط زندگین شناخت خوبی نداشته شید جواب تست شما از واقعیت دورتر خواهد بود . اگر به همسرن بدبین هستید جواب تست شما ست نخواهد بود .


بیشتر بخوانید:برای انتخاب همسر شایسته به چه ویژگی هایی توجه کنیم ؟


تست روانشناسی ازدواج آنلاین

تست روانشناسی ازدواج آنلاین نیز پاسخگویی به برخی سوالات میشد . حال این سوالات بر چه مبنایی مطرح میشوند ؟ تست روانشناسی ازدواج آنلاین نیز چون اکثر تستها بر مبنای اطلاعات علمی مطرح میشود . برخی از روانشناسان بر مبنای تجارب و تحقیقات علمی به نکاتی دست یافته اند . این دست یافته ها را قالب تست جمع آوری کرده و اختیار افرادی قرار داده اند . هر یک از نظریه پردازان و محققان سوالاتی مختص به خود مطرح کرده اند و هر یک به عواملی اهمیت میدهند . حال ما به زعم خود ممکن است به سوالات جوابی بدهیم که خود را بهتر جلوه دهیم . پاسخهای غیر واقعی تقری مشخص میشوند . روانشناسان پاسخها را بر اساس اطلاعات علمی خود میسنجند . تست روانشناسی ازدواج آنلاین اگر حضور یک روانشناس انجام شود بهتر است . او ممکن است پاسخهای غیر واقعی را تشخیص دهد .

تست روانشناسی ازدواج آنلاین میتواند جالب ، جذاب و خوشایند شد . بد نیست هر یک از ما هر از گاهی خود را محک بزنیم . ببینیم توانسته ایم همسر خوبی برای شریک زندگیمان شیم ؟ متوجه شویم توانسته ایم از او هم شریک خوبی برای زندگیمان بسازیم ؟ اری برخی اوقات اگکر همسرمان لابلای ایام گم شده و به وظایف خود بخوبی عمل نمیکند کمی هم ما مقصر هستیم . البته تمام اینها نیاز به این دارد که شخص ثالثی مارا به قضاوت بنشیند . کسی که میداند . علمش را دارد و تجربه کافی . کسی که کمتر مارا به اشته می اندازد .


بیشتر بخوانید:نحوه ست انتخاب همسر برای یک عمر زندگی


تست روانشناسی ازدواج موفق

تست روانشناسی ازدواج موفق تستی است که سوال هایش کمی متفاوت تر است . یک تست روانشناسی ازدواج موفق سوالات بر مبنای اطمینان و آرامش تهیه شده است . یک تست زدن شما متوجه خواهید شد به همسرن اطمینان دارید یا خیر ؟ یک تست روانشناسی ازدواج موفق از شما مورد اعتمادن به همسر پرسیده خواهد شد . میزان اعتماد  و اطمینان شما به همسرن سنجیده میشود . ستی تست براساس شناخت ست شما نسبت به خود و به همسرن میشد. حال یک سوال مطرح میشود . پاسخهای شما چند صد همسرن همخوانی و یا تشابه دارد ؟ آیا شما به یک میزان به هم اعتماد دارید یا خیر؟ علت تفاوت میزان اعتماد شما به هم چیست؟

تست روانشناسی ازدواج موفق برای سنجیدن شما و همسرن میشد . بهتر است این تست یک مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی انجام شود . بهتر است این تست را همزمان همسرن انجام دهید . البته واضح است که جلسات تست هردوی شما نشید و پاسخها سکرت بماند . تست روانشناسی ازدواج موفق بهتر است حضور یک کارشناس انجام بگیرد . خلال این تست شما میتوانید به آسیبهایی که به روابط شما وارد شده پی ببرید . شما میتوانید زخمهایی را که روحن برداشته ببینید . میتواند آسیبهایی را که ناخودآگاه بر همسرن وارد کرده اید ببینید . آنهارا مداوا کنید روابط شما ترمیم شود . زه شود . آنگاه خواهید توانست دوره جوان شوید . اری جوان شدن ترمیم روابط امکان پذیر است . داشتن روح سالم و بدون خراش شما را جوان میکند .


بیشتر بخوانید:فلسفه ازدواج چیست ؟


تست روانشناسی مجدد

تست روانشناسی مجدد برای این است که پاسخ سوالها واقعی شد . همانطور که مطرح شد هر یک از ما هنگام پاسخ ممکن است دچار هیجان شویم . هر یک ممکن است پاسخهایمان واقعی نشد . پاسخهای غیر واقعی ممکن است براساس رویستی ، عدم شناخت و یا ترس از دیده شدن و برملا شدن پاسخ ها شد . تست روانشناسی مجدد کمک میکند پاسخی بدون اغراق داشته شیم . پاسخی بدون ترس و حتی استرس . بله هنوز هم ممکن است از اینکه به یک تست جواب میدهیم مانند دوران تحصیل دچار استرس شویم . شاید اعتقاد داشته شید بعد از ازدواج ید چشمها را بست وکمی ها را ندید . عقیده خوبی است زبینی برخی کاستی ها عث رنج انسان میشود پس بهتر است چشم هایمان را ببندیم .

اما دیدن کاستی هایی که میتواند برطرف شود و حسهای بهتری به ما ببخشد همیشه خوشایند است . چه اشکالی دارد اگر ما به همسرمان اعتماد کنیم البته اگر قابل اعتماد است . ایرادی ندارد اگر اعتماد همسرمان را به خود جلب کنیم . هیچوقت دیر نیست . اگر برای مشاوره قبل از ازدواج کوهی کرده ایم . میتوانیم به مشاوره ازدواج مت بورزیم . این کار خوا از اهمالی که انجام داده ایم به ورطه موفقیت خواهیم کشاند . پاسخ دادن به سوالاتی همچون آیا رمز کارت اعترین را به همسرن میگویید خیلی چیزها روشن میشود . آیا نظرن نسبت به هم مثبت است ؟ آیا نسبت به هم واقع بین هستید ؟ اینها سوالاتی هستند که هر از گاهی از خود ید بپرسیم . پاسخ دادن به این سوالات میتوانیم به شناخت روابطمان بیاندیشیم . میتوانیم بفهیمم روزمرگی چق از من ما قی مانده است .


بیشتر بخوانید:ویژگی های مرد خوب برای ازدواج از نظر زنان


تست روانشناسی ازدواج و عشق

تست روانشناسی ازدواج و عشق معمولا قبل از ازدواج صورت میگیرد . اگر به شخصی بعد از بیست سال زندگی بگویند این تست را انجام بده منمکن است بخندد . حالی که این تست همیشه ید انجام شود . چه بسا روابط عاشقانه ای که روزمرگی گم شده شد . چه بسا غفلته که ما را از عشقمان دور نگه داشته شد . تست روانشناسی ازدواج و عشق از زیترین تستها است . این تست دونفر به میزان علاقه به دیگری مطلع میشود . میفهمد چه اندازه شریک عاطفی اش را دوست دارد . تست روانشناسی ازدواج وعشق  به ما میگوید که ازدواج ما براساس عشق انجام میپذیرد یا براساس مصلحت . کسی که میخواهیم ازدواج کنیم عاشقانه مارا دوست دارد ؟ تنگناهای زندگی عشق به فریادمان خواهد رسید ؟

ازدواجی که یک عشق واقعی انجام میشود کمتر آسیب میبیند . اگر بتوانیم این عشق را حفظ کنیم . اگر بتوانیم از گرد وغر زندگی دور نگهش بداریم . اگر هراز گاهی قلبمان گردگیریش کنیم . اگر بتوانیم هر چند وقت یکر حال دلمان را و دل عشقمان را بپرسیم . مانند یک شی گرانبها مدام رگهایش حسمان بدمیم زنده بماند . مارا زنده نگه دارد . تست عشق فقط برای قبل از ازدواج نیست . این تست به ما میفهامند چه حد به احساس دلمان اهمیت داده ایم . چه حد روحمان تغذیه کرده ایم . عشق غذای دل و روح است . روح هویت ما ، وجود ما وشخصیت ماست چق به آن اهمیت داده ایم جوان بماند ؟ جسم مانند جلدی از کب وجود ماست که برروی روح کشیده شده گزند نبیند .


بیشتر بخوانید:سن ازدواج پسر و معیارهای آن چیست ؟


خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره آنلاین قبل از ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : Marriage and Psychological Testing | America Magazine

 

تست روانشناسی ازدواج چیست ؟

9099072025