4.8 / 5 ( 5 votes )

خیانت شوهر امروزه به یکی از معضلات جوامع مختلف تبدیل شده است . که نه فقط دامن گیر خانواده ها شده بلکه مشکلات روحی و روانی زیادی را ایجاد کرده است . خیانت شوهر میتواند زخم عمیقی بر پیکره زندگی مشترک وارد کند . این صدمه شاید قابل جبران نشد . هیچ چیز به اندازه خیانت شوهر به احساسات همسر لطمه وارد نمیکند .

آیا شما فکر میکنید شوهرن حال خیانت به شما است ؟ آیا شما احساس میکنید زندگی ن را یک تنه به پیش میبرید ؟ احساسات بد ما بی دلیل نیست اما برای پایان دادن به زندگی مشترک صبر کنید و دقت تصمیم بگیرید و از مشاوره روانشناسی بهره بگیرید . همیشه خیانت شوهر به شکل واضح و روشنی نیست . کل شاید شواهد کافی برای اثت خیانت مردان وجود نداشته شد . یا به عرتی آنها هوشمندی اطلاعات را پنهان میکنند . ولی یقینا این پنهان کاری اشتهاتی نیز رخ میدهد .

بعد از خیانت شوهر چکنیم؟

مردان نسبت به زنان حس تنوع طلبی بیشتر دارند و نمی توانند مقابل جنس زن مقاوم شند. اگر شرایط یا موقعیتی برایشان پیش بیاید از ترس اینکه آن را از دست بدهند یا به مرد دیگری برسد به سرعت به آن تن می دهند. شرایط جامعه و مشکلات اقتصادی زنان نیز راه خیانت را برای مردم هموار کرده است. بیشتر مردان دوست دارند مقابل زنان خودنمایی کنند و جذابیت خود را به رخ دختران دیگر بکشند. این موضوع آن ها را سمت روابط نامشروع سوق می دهد.


بیشتر بخوانید: دلایل اصلی خیانت چیست؟


اما دلایل خیانت مردان چیست؟

 • تکرار زندگی و کمرنگ شدن عشق

بیشتر آقایان بعد از مدتی احساسشان نسبت به همسرشان کمتر می شود. زیرا به دلایل مختلف زن مانند گذشته جذاب نیست این موضوع برای خانم ها بسیار دناک است. زیرا این رفر مرد عث از دست رفتن اعتماد به نفس زنان شده و کاملا آن ها را هم می شکند. به همین دلیل این موضوع برای زنان غیر قابل تحمل است و تنها راه خلاص شدن از این شرایط جدایی است.

 • بی عاطفگی زن

بعضی از خانم ها همین که ازدواج می کنند فکر می کنند تمام راه را طی کرده اند و دیگر وظیفه ای ندارند. حالی که اینطور نیست. مردان نیاز به توجه ومحبت دارند وید نیازهای جسمی و معنوی شان برطرف شود. اگر اینگونه نشد این مرد به خود اجازه می دهد که از کس دیگری طلب عشق کند. رفرهای زشت بعضی از زنان، زیاده خواهی های آن ها، گیری ها و بهانه های مختلف مرد را از خانه فراری می دهد. به همین دلیل تنها راه فرار از این جهنم خیانت است که مانند آب روی آتش می شد. خانم ها مراقب شند.

 • اختیارات مردان

به دلیل برخی قوانین شرعی و قانونی که جامعه بعضی موارد به مردان داده است، آن ها به خود اجازه می دهند که به راحتی و توجیه های مختلف به همسرانشان خیانت کنند. اگر از این مردان سوال شود که چرا به همسرت خیانت کردی هزار بهانه می آورد که به این دلیل و آن دلیل بود ه و من حق داشتم. بعضی موارد حتی خود را صاحب حق می دانند که به این علت بوده.. بیشتر موارد هم زن نمی تواند خیانت مرد را ثابت کند و به دلیل شرایط اجتماعی و بدون پشتوانه مجبور است هر شرایط کنار همسر خود بماند.

خیانت شوهر به زن

خیانت شوهر به زن پنهان کردنی نیست . حقیقت هیچ وقت پشت ابر نمیماند . حس شما نیز هیچگاه وغ نمیگوید . شوهر شما ید بداند که دیر یا زود شما خیانت او را میفهمید . پس مردان ید بدانند خیانت را ابد نمیتوان پنهان کرد . خیانت شوهر امری نسبی نیست . همه فرهنگ ها این موضوع تقبیه شده است .

آیا مردی که از نظر عاطفی و احساسی به زن دیگری محبت میکند رفر او خیانت مرد به زن محسوب میشود ؟ شاید از نظر بعضی افراد ، رفر عاطفی و احساسی روابط خارج از خانه خیانت شوهر به زن تلقی نشود . زیرا از نظر آنها خیانت شوهر به زن فقط خیانت جنسی محسوب میشود . به همین دلیل رفرهای عاطفی برای آنها خیانت تعریف نمیشود . اما حقیقت چیز دیگری است . واقع خیانت عاطفی نیز یکی از ابعاد خیانت زندگی مشترک است .

علائم خیانت شوهر به زن

علائم خیانت شوهر به زن امری قطعی و دقیق نیست . زمانی که شما شوهرن را دوست میدارید آخرین چیزی که به آن فکر میکنید این است که او به شما خیانت خواهد کرد . شریک زندگی ید بداند خیانت چنین مواقعی چه احساسی به زن خواهد داد ؟ یقینا د غیرقابل تحملی حس خواهد کرد . خیانت مرد به زن این موقع بسیار دناک است . حسی که زن این مواقع پیدا میکند شاید این شد که ای کاش تصمیم ازدواج او دقت بیشتری میکردم . اینجا نقطه ای است که اعتماد رنگ میزد . این مواقع سعی کنید از مشاوره خانواده و روانشناسی کمک بگیرید . هنگامی که شما خیانت مرد مواجه میشوید ناراحتی به حدی است که گرفتن تصمیم عاقلانه دور از ذهن تصور میشود .

نمیتوانید شما خیانت بجنگید . قرار نیست خود را نابود کنید . خیانت مرد چیزی از ارزش های شما کم نکرده است . خود اینگونه فکر نکنید که آیا من هم مقصر بوده ام . برای خیانت مرد توجیهی متصور نیست . علائم خیانت مرد به زن زمانی میرسد که زن به همسرش بدگمان میششود . این حالت به دنل علائم و نشانه هایی برای اثت خیانت است . شاید نشانه هایی را نیز پیدا کنید . اما ز تردید دل شما موج میزند . علائم خیانت مرد به زن بیشتر حالت ذهنی و روانی دارد . پیشنهاد ما این است اول خود او این مورد را میان بگذارید .

مشاوره خیانت

پیشنهاد ما این است که به مشاوره خانواده مراجعه نمایید . از مشاوره خیانت استفاده کنید . قطعا تجربه روانشناسانی که تجربه زوج مانی حیطه خیانت دارند میتوانند به شما کمک کنند . دادن خواست طلاق بیشتر مل کنید . برخی از علائم خیانت مرد به زن شاید شامل موارد زیر شود :

 • یکی از مهم ترین علائم خیانت مرد به زن این است که مرد از نظر احساسی از همسرش فاصله میگیرد . از نشانه های خیانت همسر ، گذراندن بیشتر اوقات خود جایی به غیر از همراهی همسرش شد . به بهانه کار یا پیگیری کارها خارج از شهر .
 • از نشانه های خیانت همسر میتواند انتقاد بی دلیل و مکرر از زندگی زناشویی و نارضایتی از ازدواج شد .
 • نشانه خیانت همسر همچنین میتواند رسیدگی زیاد به خود شد یا به عرت بهتر اولویت بودن مرد نسبت به همسرش .
 • نشانه دیگر خیانت همسر استفاده بیش از حد از گوشی و وسایل ارتط جمعی است بدون دلیل مشخصی .
 • یکی از مهم ترین نشانه های خیانت مرد تغییر رفرهای عاطفی است . همچنین کاهش میل جنسی زندگی مشترک به بهانه های مختلف مانند فشار زیاد کار .

علائم خیانت مرد به زن قطعا میتواند متفاوت شد . انسان ها ماشین نیستند که از یک نوع سیستم رفری پیروی کنند . مسفانه ید بدانید راه های بسیاری برای خیانت وجود دارد . خیانت ابعاد مختلفی دارد :

 • خیانت عاطفی
 • خیانت جنسی
 • وغگویی
 • تعاملات
 • و …

اهمیتی ندارد که خیانت چق طول کشیده شد از یک شب چند سال . خیانت یعنی تخریب یک تعهد . پس بدانید مخرب بودن خیانت را دست کم نگیرید . علائم خیانت مرد به زن را شاید شریک زندگی بهتر از هر کسی بتواند تشخیص دهد ؛ زیرا او یک عمر زندگی کرده است . یکی از اشتهات مردان این است که فکر میکنند خیانت عاطفی اثر کمتری مقابل خیانت جنسی دارد .

 

راه های برخورد خیانت

راه های برخورد خیانت حتما ید یک مشاور مجرب زمینه خیانت زناشویی میان گذاشته شود . اما این را بدانید هیچگاه فکر نکنید جدایی و طلاق پایان کار برای شماست . هیچگاه به این فکر نکنید که به هر نحوی که شده شوهرن را ید به زندگی زگردانید . گاهی اوقات از محبت خارها گل نمیشود !!! ست است طلاق برای شما ناراحتی و عدم ثت ذهنی ایجاد میکند . شاید به این فکر کنید که همکاران و دوسن مورد شما چه فکری خواهند کرد . به شما حق میدهیم احساس منفی و ناخوشایند زیادی را تجربه خواهید کرد .

تحمل عواقب خیانت زناشویی برای همسر شما نیز کم نیست . اما این را هم ید نظر گرفت دهای خیانت طلاق پایان نمی یابد . نکته اساسی این است که آیا شوهر شما ارزش این را دارد که فرصت دیگری پس از خیانت به او بدهید ؟ ازدواج میتواند پس از خیانت مرد به زن هم ادامه پیدا کند اما تحت چه شرایطی ؟ قطعا مسیر راحتی نیست . یقینا بسیاری از چیزها تغییر کرده است . التیام زخم خیانت زناشویی سال ها طول میکشد . ید راه های برخورد خیانت شوهر را دقت بررسی کنید . این به ویژگی های شخصیتی شما و همسرن بسیار وابسته است .

اعتماد مجدد به همسری که خیانت کرده است ؛ کار دشواری است . برای زگرداندن این اعتماد کار سختی پیش روی زوجین است مخصوصا کسی که خیانت کرده است . اولویت این است که زمانی که خیانت مرد به زن رخ میدهد فرد خاطی مسئولیت کار خود را دقیقا بپذیرد . به هیچ وجه پی توجیه نشد . شما میتوانید کمک حرفه ای یک مانگر مجرب و مشاوره خانواده که امر خیانت همسر دارای تجربه کافی است عشق و گرمی و محبت را به زندگی مشترک برگردانید .

پاره ای از مان ها و راه های برخورد خیانت همسر

بزرگترین اشتهی که شما زمان خیانت همسرمیتوانید مرتکب شوید این است که احساسات خود را نادیده بگیرید . شما فردی استثنایی نیستید که خیانت همسر را تجربه کرده شید . عصنیت و دلهره ای که شما را شوکه کرده است این موقعیت امری عادی است . قلب شما از خیانت شوهرن شکسته است . نترسید احساسات شما هرچه که هست آن روبر و شوید . آنها را نادیده نگیرید . آنها را انکار نکنید . زمانی که شما عواطف و احساسات ن را سرکوب میکنید و خود فرو میریزید ؛ تحمل خیانت همسر از هر زمانی سخت تر است . این مواقع اولین چیزی که از خیانت همسر به ذهن ن میرسد این است که انتقام سختی از او بگیرید . اما این کار روش ستی نیست .

برخورد بد شما همسر خیانت کارن فقط بهانه ای به او میدهد که خیانت خود را توجیه کند . ممکن است بگوید اگر تو اینگونه نبودی من خیانت نمیکردم . چرا خودت را ست نمیکنی . لطفا آرامش خود را حفظ کنید . دوسن نزدیک ن دل کنید . اما مسئله را به خانواده هاین منتقل نکنید . شما ید زمان خیانت همسر این موضوع را کم کم بپذیرید . انکار کردن خیانت همسر چیزی را حل نمیکند . این زمان خود فکر میکنید اولین برخورد شما برابر خیانت همسری که عهد خود را زیر پا گذاشته چه میتواند شد . قطعا حس شما نفرت است . شوهر شما نید توقع داشته شد همان ابتدای کار بعد از خیانت او را ببخشید . ولی اگر شوهر خیانت کار از شما تقاضای بخشش کرد لطفا قاطعیت اعلام پذیرش خواست او را اعلام نکنید . به او بگویید ید رفر تو را بسنجم تصمیم بگیرم .

چک کردن شوهر خیانت کار

شاید یکی از مهم ترین راه های برخورد خیانت مرد ، چک کردن او شد . اما آیا این کار ستی است ؟ ست است که موقعیت خیانت همسر شما تقری سرگم هستید . اما واکنش دنل کردن او نیز کمکی به حل مسئله نمیکند . عجول نید . سریع نتیجه گیری نکنید . روند بخشش خیانت شوهر خود را پله پله پیش ببرید . به زنی تبدیل نشوید که سایه به سایه شوهرش را تعقیب میکند . ابتدای کار بهتر است اتفاقا کمی از او فاصله بگیرید . هدف شما ید این شد که به زندگی ن امنیت را برگردانید . این کار وجود خشم امکان پذیر نیست .

واکنش برابر خیانت شوهر

واکنش برابر خیانت همسر پس از آگاهی از خیانت بسیار تعیین کننده است . ست است هیچ مرهمی برای د شما این لحظه کارساز نیست و بخشش آخرین چیزی است که میتوانید مورد آن فکر کنید . ولی سعی کنید رابطه شما و همسرن به خشونت متمایل نشود چه خشونت کلامی و چه خشونت فیزیکی . تردیدی نیست که زنان بسیاری وجود دارند که میخواهند بعد از خیانت شوهرشان ، ازدواج شان را حفظ کنند . بسیار خوب ولی واکنش برابر خیانت همسرچگونه ید شد ؟ فکر کردن مورد اینکه شوهرن زن دیگری رابطه بوده است خرد کننده است . این افکار را از خود دور کنید . حال شما را بدتر میکند . سعی کنید بیشتر مورد آینده زندگی ن همسرن صحبت کنید .

شاید اولین سوالی که به ذهن ن میرسد این شد که چرا خیانت همسر برای من ید اتفاق بیفتد ؟ من چه چیزی زندگی برای او کم گذاشتم ؟ آیا ازدواج ما از ابتدا تصمیم غلطی بوده است ؟ مسفانه ید گفت هیچ دلیلی برای خیانت مرد وجود ندارد . شاید خیانت مرد ، او توان مقاومت برابر جذابیت های زنان دیگر را ندارد . یا اصلا شما هر چه که جستجو میکنید برای خیانت مرد پاسخی پیدا نکنید . خیانت مرد برای اعتماد بین زوجین مانند سمی مهلک است .

مشاوره خیانت مرد

مشاوره خیانت به جای شما تصمیم نمیگیرد . صرفا هم اندیشی ای است که به شما راه را نشان میدهد ؛ تصمیم خود شماست . اما اگر شوهرن از خیانتش پشیمان شده است به خودن و زندگی مشترک ن ، فرصتی برای نجات بدهید . خیانت مرد اگر میبینید او ارزش بخشش را دارد ، گذشت کنید . واکنش برابر خیانت همسر به یک برخورد خاص منتهی نمیشود . هر شخصیتی برخورد متناسب خود را میطلبد . تمام زندگی ها نابسامانی هایی وجود دارد و شما اولین زنی نیستید که مورد خیانت مرد واقع شده اید .

ازدواج بدون گیری و مشکل وجود ندارد اما برای خیانت مرد نیز توجیهی وجود ندارد . این را هم ید نظر بگیرید گاهی اوقات کمک روانشناس بخشش برابر خیانت مرد و تعهد زن عشق را برای زندگی مشترک به ارمغان می آورد . پیشنهاد ما این است که قبل از هر تصمیمی به مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی مراجعه نمایید .

سوالات متداول

شوهرم برای ر چندم به من خیانت کرده.. این شرایط چه کنم؟

این شرایط زن می تواند دادسرا از مرد شکایت کند. بعد از شکایت دادگاه مرد را احضار می کند و به پرونده رسیدگی می کند. اگر شاهد شهادت بدهد و دادگاه به نفع زن رای بدهد آنگاه زن می تواند از مرد طلاق بگیرد و مهریه را تمام و کمال یافت کند.

همسرم مدام خانم های دیگه چت می کنه..چی کار کنم؟ لطفا راهنماییم کنید..

اول ید ببینید به چه کسی پیام می دهد. اگه پیام ها عاشقانه بود و مطمئن شدید حد زنگ و اس ام اسه، سعی کنید هاش صحبت کنید و خواسته هاش رو بشنوید. اگر کم کاری کردید برطرف کنید. اکثر موارد این رابطه ها کمک مشاور ست می شه.

 خانمی ردار هستم و زه متوجه خیانت همسرم شدم.. لطفا راهنماییم کنید

  این شرایط طلاق گرفتن مشکلی رو حل نمی کنه. بهتره حتما به یک مشاور خانواده مراجعه کنید. اگه همسرتون از این کار امتناع کرد سعی کنید صحبت این مشکل رو حل کنید. بهتره این شرایط، خانواده پسر رو هم جریان بزارید شاید اونها بتونن بهتون کمک کنند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خیانت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:  Signs Your Husband Is Having An Affair 

 

مقابل خیانت شوهر چه عکس العملی نشان دهیم؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع