5 / 5 ( 1 vote )

ازدواج اسلامی قرآن ازدواجی است که چارچوب دین انجام شود . از همان ابتدا که پسر یا دختر تصمیم میگیرند ازدواج کنند مطالعه میکنند بدانند نظر اسلام مورد ازدواج چیست . ازدواج اسلامی قرآنی یعنی ازدواجی که خواسته های شخصی قوانین اسلامی همراه شود . ازدواج اسلامی قرآن معیار و ملاک اسلام است هر آنچه اسلام میپسندد مورد یید عروس و داماد است آنچه را اسلام نمیپسندد عروس وداماد نیز مردود میدانند ازدواج های اسلامی قرآن انتخاب همسر ، شرایط ازدواج ، هدف ازدواج و انگیزه های ازدواج بر طبق قوانین اسلام تعیین میشود .

این ازدواج ها بسته به شیعه و یا اهل تسنن بودن قوانین مختلفی دارد ازدواج اسلامی قرآنی امری مقدس است و کسی که ازدواج میکند از سنت پیامبر تبعیت کرده است . آیات زیادی قرآن به مرک بودن و پسندیده بودن ازدواج اشاره داشته است . ازدواج اسلام واجب نیست اما ارزش دارد حتی توصیه شده غلامان و کنیزانشان را همسر دهند .

ازدواج اسلامی قرآن چگونه است ؟

قرآن ، احادیث و روایات مورد قوانین ازدواج اسلامی گفته شده است .  مسلمانان پیرو ولایت رساله ها و توضیح المسایل شک و شبه خود نسبت به قوانین اسلامی را مرتفع میکنند . امامان جمعه و  نمایندگان ولایت فقیه بر طبق رساله و نظر ولایت فقیه ید ابهامات را مرتفع سازند . کسی که از روی قوانین اسلام ازدواج میکند ید پایبند بوده و  اعتراض نکند قبل از ازدواج تمام شرایط را مطالعه کند و بخشهایی را که قبول ندارد شرایط ازدواج ج نماید . ازدواج اسلامی قرآنی کار را راحتتر میکند چون تکلیف روشن است .

قوانین ازدواج تدوین شده و مشخص است . چارچوب دارد و کسی نمیتواند بگوید چرا  نگفتی …  چون قوانین ازدواج اسلام مشخص است ازدواج های اسلامی قرآن نیز مشاوره ازدواج لازم و ضروری است . مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی به شما کمک میکند قوانین ازدواج را بشناسید و ست تصمیم بگیرید .

ویژگی های ازدواج اسلامی قرآن

ویژگی های ازدواج اسلامی قرآن  بسته به شیعه و یا اهل تسنن بودن حدی فرق میکند ویژگی های ازدواج های اسلامی قرآن ایجاب میکند مرحله اول دختر و پسر هر دو مسلمان شند دیگر اینکه قوانین اسلامی را برای زندگی بپذیرند انگیزه وهدف یک مسلمان اول رضای خداست  و تمام مراحل زندگی رضای خدا را نظر میگیرد ساده زیستی از ویژگی های ازدواج اسلامی قرآنی است .

ساده زیستی یعنی به جای تجملات صرفه جویی کنیم  از اموال خود به کسانی که مانده هستند انفاق کنیم  به همسر خود برای چشم وهمچشمی و تجملات فشار نیاوریم  مشکلات زندگیمان را خوشرویی و منطق حل کنیم از همسرمان توقع بیجا نداشته شیم صداقت داشته شیم   خانواده همسرمان همچون خانواده خود احترام برخورد کنیم  همدیگر را قضاوت نکنیم  محبت و تمایلات جنسی را چارچوب خانه و خانواده خرج کنیم هر چه به خود میپسندیم به همسرمان بپسندیم .

خصوصیات ازدواج های اسلامی قرآن

از دیگر ویژگی های ازدواج های اسلامی قرآن این است که الگوی رفری شیم . عیوب همسرمان را به طرز بدی بیان نکنیم الگوی رفری یعنی اینکه هر عملی که دوست داریم خانواده انجام بشود خودمان انجام دهیم امر به معروف و نهی از منکر را به روش امام حسن و امام حسین انجام دهیم ( اشاره به تصحیح کردن وضوی پیرمرد که به گونه عملی و بدون بیان مستقیم انجام دادند ) وقتی را برای تفریح و ورزش خانواده اختصاص دهیم  از مطالعه و بروز بودن غافل نشویم .

ازدواج های اسلامی قرآن زن ومرد ید خالص و مخلص شند و بدانند خوشبختی آنها گرو رضای خدا است یک مسلمان هچون پیامبر اسلام همیشه لبخند بر لب دارد و مانند امامن صبور ومهرن است سعه ص دارد و مشکلات و اختلافات را گشاده رویی و شکییی حل میکند یک مسلمان امین خانواده است امانتدار مال و اسرار .  سنگ صبور خانواده است .

ازدواج اسلامی  ایرانی

ازدواج اسلامی قرآن ایرانی تلفیقی از ورها و اندیشه های اسلامی آداب و رسوم و فلکلور ایرانیست ازدواج های اسلامی قرآن ایرانی همپایی مسالمت آمیز دینی و فرهنگیست بدون نغض کردن هم .  دین اسلام دین فتوت ومهرنیست و ورهای ایرانی نیز بر همین پایه استوار شده است  به همین دلیل  تلفیق این دو به راحتی امکان پذیر و میسر است .

کم پیش می آید اسلام قانونی ارزش شد و آیین ایرانی ضد ارزش .  شاید یکی از دلایل موفق بودن ازدواج های اسلامی قرآن ایرانی همین بوده است . پیامبر اسلام برای تجارت از راه ابریشم و نتیجه از ایران گذر میکرده است وی   فرهنگ و آداب ایرانی آشنایی داشته و اعیاد بزرگ ایرانی را یید نموده است نتیجه تلفیق ازدواج های اسلامی قرآن و ایرانی به نظر تلفیقی متناسب است .

آداب و رسوم ازدواج اسلامی ایران

آداب و رسوم ایران زن از ارزش و احترام برخوردار  است ا لهه های ایرانی زن بوده اند مانند آناهی . یونان که کشوری متمدن بوده و  رب النوع های فراوانی داشته اند خدایانشان مرد بوده اند اسلام نیز ورود به عربسن به زن تعالی بخشید این احترام نهادن دین اسلام و فولکلور ایرانی دوام و قوام خانواده را بیشتر میکند .

این اشتراک فرهنگی عث میشود حرمت ما و زن خانواده های ایرانی و اسلامی حفظ شود از طرفی احترام پ به عنوان مدیر و سرپرست خانواده امریست ساری و جاری . مهمان جایگاه ویژه ای دین اسلام دارد مهمان حبیب خداست فرهنگ ایران نیز مهمان عزیز است   شاید اگر اسلام عربسن ظهور نمیکرد هیچگاه تلفیقی از فرهنگ ایران وعربسن هیچ جا بروز نمیکرد اکنون به یمن اسلام و زییی فرهنگ ایرانی این ترکیب از احترام زیادی برخوردار است .

 ازدواج اسلامی یا سنتی

ازدواج اسلامی قرآنی یا سنتی را هیچگاه نمیتوان یک قالب ریخت .  به آیین  عربسن قبل از ظهور اسلام نگاهی اجمالی می اندازیم اسلام به طور کلی فرهنگ و فولکلور عرب را تغییر داد.   عربسن قبل از ظهور اسلام دختر را شوم و مایه ننگ و نکبت میدانستند  زن حریم خصوصی نداشت زن شوهردار آزادانه مردان دیگر همبستر میشد ازدواج گروهی داشتند یعنی چند زن و چند مرد هم و یک زمان به عیاشی میپرداختند زن فقط وسیله ای بود برای حض و کیف مرد .

داشتن کنیزان زیاد افتخار مرد عرب بود که آنها نیز همبستر میشد مردان آفب نشین بودند و زنان کار میکردند زنان خرید و فروش میشدند برای عیش مردان میرقصیدند . اسلام آمد و زنده بگور کردن دختران را حرام کرد آیاتی چون کوثر،  نور، بقره  و نسا به زن حرمت بخشید . به  آزاد کردن کنیزان ارزشی والا بخشید .

نظر اسلام مورد ازدواج

اسلام  زن را یکی از ارکان خانواده دانست و اجازه نداد وجودداشتن  شوهر همبستر مردان دیگر شود . ازدواجهای گروهی را حرام کرد  واینگونه زن حرمت یافت  دارای حریم خصوصی شد  پس میتوان نتیجه گرفت ازدواج اسلامی قرآنی و سنتی عربسن را نمیتوان یک جایگاه گذاشت پاسخ به سوال ازدواج های اسلامی قرآن یا سنتی از شما میخواهیم به قضاوت بنشینید .

ازدواج سنتی ایران هم پایه اسلام است و تفاوتهای آیینی و فرهنگی زیادی ندارد مگر جزئیاتی .  مثلا ازدواج سنتی ایران هدایای زیادی به دختر داده میشود شیر دادن زنان قیمت و بها پیدا میکند که به شیر بها معروف است  . اسلام حجاب و دوری از محرمات واجب است که سنت ایرانی قبل از اسلام چنین نبوده است . اما اکنون میتوان گفت سنت ایرانی واسلامی چنان هم تنیده شده که منفک کردن آن بسیار سخت است .

مشاوره ازدواج اسلامی قرآن

مشاوره ازدواج اسلامی قرآن برای پسر و دختر از ملزومات است آیه معروف «وامرهم شوری بینهم » مبین این امر است .  ارزش گذاشتن و کید اسلام به مشورت این آیه مشخص میشود . بطور کلی مشورت کارشناسان و آگاهان هر زمینه ای خطاهای پیش بینی نشده را کمتر میکند  مشاوره ازدواج های اسلامی قرآن نیز از این قاعده مستثنی نیست .

مشاوره از بروز برخی اختلافات جلوگیری میکند قواعدی را که ممکن است برای زن یا مرد سنگین شد به آنها یاداوری میکند بطور مثال پسرانی هستند که برای ازدواج بی بی میکنند آنها  ممکن است بخواهند مهریه همسرشان را سنگین بگیرند .  مشاوران آگاه به آنها یاداوری میکنند که این مهریه عندالمطالبه است . بسیاری از خواستگاریها این جمله مطرح میشود« مهریه را کی داده ، کی گرفته» دادگاههای خانواده شاهد زندانی شدن بسیاری از پسرانیست که همین جمله به دام افده اند . امیدواریم پسران جامعه ما آگاهی ازدواج کنند وهیچگاه پایشان به دادگاه خانواده کشیده نشود   دختران عزیزمان پایان عمر کنار همسرشان مهر بورزند و از زندگی لذت ببرند .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:  Marriage in The Quran And Sunnah of The Prophet 

نویسنده: زهره حبیبی نوده

 

ازدواج اسلامی قرآن

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع