5 / 5 ( 1 vote )

خوشحال کردن شوهر بدون شک از اصلی ترین خواسته ها و اهداف هر زنی میشد. اما گاهی زنان و به خصوص نوان کم تجربه تر اطلاعات و آگاهی لازم را برای رسیدن به این خواسته ندارند و خوشحال کردن شوهر ناکام میمانند. این عدم توانایی ناشی از خیلی از مسائل میتواند شد که ادامه مفصل به آن خواهیم پرداخت. هر زنی که ازدواج میکند به طور طبیعی وظایفی دارد که به صورت ذاتی برعهده زن زندگی مشترک میشد. زنان ابتدا ید به وظایف اصلی خود عمل کنند رضایت  شوهر خود را به دست بیاورد. برخی از نیاز های اساسی مردان از نظر صاحب نظران  مشاوره زناشویی عرت اند از:

 • نیاز به خانه ای پر از محبت همسری مهرن
 • برطرف شدن نیاز جنسی به صورت منظم
 • نیاز به احترام و تکریم شدن از سمت همسر
 • نیاز به موثر بودن ابعاد مختلف زندگی

راه های خوشحال کردن شوهر چیست؟

راه های خوشحال کردن شوهر میتواند نسبت به خلق و خوی شوهر و فرهنگ زندگی و شخصیت او متفاوت شد. مشاوره زناشویی و زندگی مشترک آموزش ها و پیشنهادات خود برای نوان توصیه میکند که زنان نمیتوانند از یک ترفند و دستورالعمل واحد برای خوشحال کردن تمام مردان استفاده کنند. بنابراین قدم اول برای خوشحال کردن و راضی نگه داشتن شوهر این است که به خوبی او را بشناسید و میتوانید اطلاعات و آگاهی مورد او به دست بیاورید.

حتما طی زندگی و گذراندن مدتی زیر یک سقف بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی شوهرن را خواهید شناخت. برای شناختن ابعادی که همسرن که سخت تر شناخته میشود میتوانید از مشاوره خانواده نیز استفاده کنید. نکته دیگری که میتوان مورد راه های خوشحال کردن همسر به آن اشاره کرد این است که عمل کردن به وظایف همسری خود به هیچ عنوان به مانند معامله و توافق همسرن برخورد نکنید. رمز خوشحال کردن همسرن این است که تمام اعمالی که برای شوهرن انجام میدهید از روی عشق شد.

نکات مهم خوشحال کردن شوهر چیست؟

نکات مهم خوشحال کردن شوهر را زنان ید رعایت کنند تلاششان برای لا بردن رضایت شوهرشان از زندگی زناشویی به ثمر بنشیند. ادامه به تعدادی از نکات مهم خوشحال کردن شوهر اشاره خواهیم داشت:

 • ید به این مورد توجه کرد که محبت کردن به همسر نید به صورت مقطعی صورت بگیرند و این شرایط دائمی شد.
 • سعی کنید به هیچ عنوان ارتط کلامی خود را شوهرن قطع نکنید. مردان شاید ظاهر این را نشان ندهند اما آنها از محبت کلامی بسیار لذت میبرند.
 • هیچگاه فراموش نکنید که گفتن حرف ها و خواسته های خود به شوهرن وقت شناس شید. وقتی مردان خسته یا عصنی شند حرف زدن ره موارد جدی کاملا نتیجه عکس میدهد و اغلب موجت بحث و جدال را فراهم میکند.
 • لحظاتی که شوهرن خانه حضور دارند حتما توجه ویژه ای به ظاهر خود داشته شید. مردان بسیار از دیدن ظاهر شما ثیر میپذیرند. حال این ثیر میتواند منفی شد میتواند مثبت.

آسان ترین کار برای خوشحال کردن شوهر چیست؟

آسان ترین کار برای خوشحال کردن شوهر شاید فراهم کردن شرایطی شد که مرد را بعد از چالشهای گوناگونی که فضای بیرون از منزل آنها دست و پنجه نرم میکند، فضای آرامی خانه و حریم خصوصی زندگی خود رو به رو کند. برخی از نکاتی که زنان رعایت آنها میتوانند مردان خود را عمل به آنها خوشحال کنند عرتند از:

 • بیان مشکلات زندگی مشترک موقع مناسب. موقع مناسب یعنی وقتی که شوهر خسته یا غمگین و بی حوصله نشد. این موضوع عث ناخشنودی مردان میشود.
 • حل و فصل مشکلات و انتقاد جمع بسیار مردان را آزرده خاطر میکند. زنان از این کار پرهیز کنند.
 • شاید یک زن راز دار بودن را بتوان به عنوان آسان ترین کار برای خوشحال کردن همسر شناخت. مردان از داشتن یک زن رازدار بسیار خوشنود میشوند.

کارهایی که شوهر را خوشحال میکند چیست؟

کارهایی که شوهر را خوشحال میکند و اطلاع و آگاهی از آنها همیشه از دغدغه های زنانی است که دائم به این فکر میکنند که چگونه پایه های زندگی زناشویی خود را محکم تر از قبل کنند. اینجا به چند نمونه از کارهایی که شوهر را خوشحال میکند اشاره کردیم. این بخش اعمالی دیگر که موجت خوشنودی مرد را فراهم میکند میپردازیم:

 • همراهی و ارزش گذاشتن به اهداف شوهر و حد توان کمک کردن به مرد جهت رسیدن به انها.
 • سعی کردن راه بهتر شدن اوضاع زمانی که مرد از لحاظ ذهنی به هم ریخته است. مثلا زمانی که مرد از لحاظ مالی شرایط خوبی ندارد.
 • زنان ید همیشه به این نکته توجه کنند که همیشه از شوهر خود تعریف کنند و او را هیچ مرد دیگری مقایسه نکنند. به این صورت حجم زیادی از خوشنودی مرد را فرا میگیرد.

اشتهاتی که شوهرن را ناراحت میکند چیست؟

اشتهاتی که شوهرن را ناراحت میکند را حتما بیابید و انجام ندادن آنها زندگی زناشویی خود را از آسیب های مختلف دور کنید. حال برخی از عمومی ترین موارد و اشتهاتی که شوهرن را ناراحت میکند را مورد بررسی قرار میدهیم. ابتدا به یاد داشته شید تقری اکثر مردان از این که همسرشان به آنها وغ بگویند آزرده خاطر میشوند. حتی وغی که ممکن است از نظر زن به نفع زندگیشان شد.

نکته دومی که میتوان به آن اشاره کرد این است زنان رفر و کردار خشک و سرد خودشان زمینه ناراحتی و دور شدن شوهرشان را فراهم میکنند. مردان توقع دارند زنان لطافت و مهرنی فضای زندگی مشترک را زیتر کنند. زنان نید این تفکر که میخواهند به عنوان فردی محکم کنار همسرشان شند رفرها و کردارهای زنانه خود را از مرد یغ کنند چرا که مردان به این لطافت زندگی مشترک بسیار نیاز دارند.

نقش توجه به نیاز جنسی مورد خوشنودی مرد چق موثر است؟

روند جلب توجه و خوشنودی شوهر زنان حتما ید به نیازهای اساسی و فطری جنسیت مرد توجه کافی داشته شند. یکی از این نیازهای اساسی نیاز جنسی میشد. زنان ید توجه داشته شند که مردان به صورت فطری از کیفیت رابطه جنسی ثیر میپذیرند . اگر مردان از نظر جنسی زندگی زناشویی به خوبی مین نشوند ممکن است دچار سرخوردگی و یا حتی افسردگی شوند. زنان ید آگاهی خود را راجع به مقوله رابطه جنسی زندگی مشترک لا ببرند بتوانند از این راه شوهر خود را خوشنود کنند.


بیشتر بخوانید: مشاوره خانواده تلفنی


یک نواختی زندگی چه ثیری زندگی زناشویی میگذارد؟

خانم ها حتما به این مورد توجه داشته شند که اگر زندگی زناشویی وارد یک نواختی شود و همه چیز تکراری شود مرد کم کم از زندگی دلسرد میشود و شور و نشاط از زندگی آنها ناپدید میشود. زنان میتوانند برای جلوگیری از تکراری شدن زندگی مشترک راه های زیر را امتحان کنند:

 • زن حتما ید برای تفریحات متناسب سبک و سطح زندگی خود و شوهرش برنامه ریزی کند.
 • زنان ید خودشان برای زندگی مشترک هیجانات مثبت به وجود بیاورند زندگی وارد یک نواختی نشود.
 • نوان میتوانند برای این که راه به وجود آوردن تنوع زندگی بدون اشته ظاهر شوند مراجعه به روانشناس را انتخاب کنند. یک روانشناس تجربه و تحصیلاتی که این زمینه دارد میتواند به خوبی راهنمای افراد نیازمند یاری شد.

سوالات متداول

مهمترین دسورد خشنودی مردان زندگی زناشویی چیست؟

مهمترین دسورد خوشنود بودن مرد زندگی پایبندی او به زندگی و نتیجه رابطه زناشویی کیفیت میشد.

صورت خشنود نبودن مرد زندگی زناشویی بزرگترین آسیبی که ممکن است به جود بیاید چیست؟

رابطه ای که خشنودی آن وجود ندارد بیشترین آسیبی که زوجین را تهدید میکند خیانت است.

آیا روانشناس میتواند به زنان راه خوشحال کردن شوهرشان کمکی کند؟

بله یک روانشناس میتواند برنامه ریزی برای زنان اللخصوص زنان جوان و کم تجربه به آنها کمک کنند شوهر خود را از زندگی زناشویی خوشحال و خوشنود کنند.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع:How to Keep Your Husband Happy 

 

بهترین روشهای خوشحال کردن شوهر آشنا شوید

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع