5 / 5 ( 3 votes )

چگونگی انتخاب همسر میتواند وابسته به فاکتور های بسیاری شد . مثلا فرهنگی که فرد آن بزرگ شده و تربیت یافته است . شاید فرهنگی که رشد و پایه های تفکر او آن قرار دارد چگونگی انتخاب همسر فرهنگ های دیگر متفاوت شد . این به معنای بد یا خوب بودن فرهنگ شما یا دیگران نیست . شما ید به این دلیل چگونگی انتخاب همسرخوب دقت کنید که مثلا ارزش شما برای فرهنگ مورد نظر ضد ارزش نشد . شاید مهمترین بخش فرهنگ که ازدواج موثر است رسومات و آداب خانوادگی  دو طرف شد . مورد این موضوع بهتر است خانواده ها از یک فرهنگ شند . غیر این صورت امکان بروز اختلاف وجود دارد . بهترین راه برای ازدواج بین دو خانواده متفاوت به تعادل رساندن رسومات خانواده ها است که توصیه میشود . مشاوره خانواده این زمینه می تواند راهگشای شما شد.

چگونگی انتخاب همسر برای پسران

چگونگی انتخاب همسر برای پسران ید به گونه ای شد که علاوه بر منطق ازدواج نیاز های پسر را  نیز بر داشته شد . ید دید که پسر ما برای چه مساله ای تصمیم به ازدواج گرفته است . بعد از برسی دلایل او میتوانیم آنها را یک مشاوره ازدواج کامل کنیم . به این گونه که نیاز های پسر را کنار چگونگی انتخاب همسرخوب برای پسران نظر گرفتن شرایط یک چهارچوب و برنامه روشن قرار دهیم . اگر پسر ما به دلیل عشقی که به یک دختر دارد قصد ازدواج او را دارد ید مقدار مواظبت ما بیشتر شود . چون گاهی احساس عاشقی نادیده گرفتن همه وقایع که میتواند ثیر گذار نیز شند را به همراه می آورد . وظیفه والدین این است که علاوه بر ساختن فضای عاطفی و روانی خانواده کنار فرزندشان قرار بگیرند .

چگونگی انتخاب همسرخوب برای دختران

چگونگی انتخاب همسرخوب برای دختران ید حتما مراقبت و حفاظت از سوی خانواده شکل بگیرد . خانواده ها اگر نحوه و چگونگی ازدواج دختران خود همکاری و همیاری کنند نیج خوبی حاصل میشود . دختر به لحاظ ویژگی های جنس خود ظرافت  و شکنندگی خاصی کنار لطافت و مهرنی خود دارد . مسفانه بعضی از ازدواج ها به دلیل اینکه فقط ویژگیهای خواستگار برای زندگی بررسی میشود ازدواج متعادل نیست . برای ازکنترل خارج نشدن چگونگی انتخاب همسرخوب برای دختران آنها ید متوجه شوند که برای  خانواده بسیار ارزشمند هستند .   این صورت امنیت روانی برای او حاصل میشود . چگونگی انتخاب همسرمناسب برای دختران ید تحت ثیر مستقیم سرپرست دختر که بیشتر  مواقع پ است همراه شد . پ غلظت احساسات دخترانه را ندارد و چشم زتر به این مساله میپردازد و تحلیل میکند .

چگونگی انتخاب همسر خوب

چگونگی انتخاب همسر خوب از دغدغه های همیشگی و دائمی خانوادهاست . اکثر موارد اگر پسر یا دختری خانواده مطرح کند که فرد مورد نظر خود آشنایتی پیدا کرده است . بیشترموارد برخورد منفی رو به رو میشود . این برخورد منفی ناشی از مسائلی ماننده ذهنیت بد والدین ، سنتی بودن جامعه و مسائلی از این دست میتواند شد . اما این که ما بدلیل این نوع انتخاب فرزند خود تندی کنیم چیزی را ست نمیکند . بلکه اعتماد فرزند نسبت به ما این موضوع سلب میشود . بهترین کار این است که کنار فرزند خود قرار بگیریم و از او بخواهیم که آرامش ما سخن بگوید . مثلا برای شروع از ویژگیهایی که عث انتخاب طرف‌ مقابل به عنوان گزینه ازدواج حرف بزند . این حالت ما هم اوضاع را کنترل میگیریم و هم فضای دوسنه بین خود و فرزند خود خواهیم داشت .

چگونگی ازدواج خوب از دیدگاه روانشناسی

چگونگی ازدواج خوب از دیدگاه روانشناسی به صورتی است که از هر نظر به ازدواجی موفق منجر شود . شاید ما بتوانیم کمک گرفتن از مشاوره خانواده و روانشناسی بیشتر و بهتر مسیر ست چگونگی انتخاب همسرخوب قرار بگیریم . آموزش ها و برنامهایی  که ما را چگونگی ازدواج خوب از دیدگاه روانشناسی آشنا میکنند امروزه بسیار دسترس ماست . فقط کافی است که بخواهیم مورد چگونگی انتخاب همسرخوب مطالعه داشته شیم و برای آن زمان بگذاریم . مثلا ما میخواهیم مورد چگونگی ازدواج خوب برای پسران اطلاعاتی به دست بیاوریم . این حالت ما کاملا ید حوزه اطلاعاتی مورد نظر خود را مشخص کنیم . سپس یا معرفی کبها از سوی افراد معتبرو منابع و یا شرکت دوره های آموزشی  به کسب اطلاعات بپردازیم . امروزه بدون نظر گرفتن مشاوره ازدواج امکان اشته انتخاب معیار های ازدواج صحیح بسیار زیاد است  .

قصد ما از ازدواج عاشقی است یا صرفا تشکیل خانواده

از تجربه هایی که هیچ کجا به غیر از جریان یک زندگی مشترک پیدا نخواهید کرد رسیدن به یک رابطه عاشقانه عمیق است . یک عشق واقعی زمانی که شد دیگر ترس از دست دادنی آن وجود ندارد . عشقی که آن فقط از بودن میشنوید و میگوید . کنار همسرن  زندگی خود را میسازید و مسیر اهدافن حرکت میکنید . اما ید بدانید که مدا این عشق به نگهنی تبدیل شود . زمینه چگونگی انتخاب همسر برای ازدواج این مساله حائز اهمیت است . این که مدا طرف مقابل به جای همسر نگهن این رابطه شد  . این گونه افراد کنترل کردن و ارتط طی روز زمانی که از شما دور هستند را از حالت عادی خارج میکنند . زندگی شما را این گونه رفر ها و ویژگی ها طرف مقابل مختل خواهد کرد و شما را از لحاظ ذهنی خسته میکند .

اهمیت مطالعه نحوه انتخاب همسر

ما عادت کرده ایم که معیارهای ازدواج خود را معیارهای گذشتگان و والدین مقایسه کنیم . قطعا آنها میتوانند به عنوان منبعی از تجربه و آگاهی کنار ما شند . اما بهتر است این را هم بدانیم که نیاز ها و معیار های ازدواج آنها متناسب نیاز زمان ازدواج آنهاست . برای مثال مورد چگونگی انتخاب همسرخوب برای پسران ، یک پ معیارها و دانسته های خودش فردی را انتخاب میکند . پ بر اساس تجربه خودش نه نیاز ها و معیار های ازدواج یک پسر امروزی طرف مقابل را برسی میکند . این انتخاب به احتمال قوی انتخاب خوبی نخواهد بود . ولی اگر افراد مطالعه به جه ای از ک برسند که بتوانند نیازهای طرف مقابل را که مربوط به این زمان است بفهمند دیگر موضوع فرق میکند . حالا او فردی است که ازهمه ابعاد ازدواج اطلاعات دارد .

عشق کودکانه

قطعا چگونگی انتخاب همسرخوب فقط به لحاظ سنی مطرح نیست . یعنی اینکه دو نفر به بلوغ جنسی رسیده شند و قابلیت تولید مثل داشته شند . سنین پایین تر گاهی ازدواج هایی رخ میدهد که بیشتر شبیه به زیهای کودکانه هستند . دختر و پسری سنین پایین ناگهان شیفته یک دیگر میشوند و گویی بدون هم دیگر نمیتوانند زندگی کنند . بی بی ها و عکس العمل های تند و پرخاشگرانه نسبت به والدین مخالف از ویژگی های پر تکرار این نوع از رابطه ها است . اما این احساسات واقع  بیشتر ریشه نوسانات خلق نوجوانی و ابتدای جوانی ، هیجانات  ناشی از کنجکاوی های  جنسی که اقتضای این دوران است دارد . ید مراقب بود که حد ممکن از وقوع این ازدواج ها و آسیبهایی ماننده  افسردگی ، و بروز اختلالات روانی ناشی از شکست این سن جلو گیری کرد .

خدمات مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره و معیارهای ازدواج به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:Tips to Help You Pick a Good Partner   

 

چگونگی انتخاب همسر برای زندگی مشترک

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع