5 / 5 ( 1 امتیاز )

خانواده از دیرز محل امنیت و آرامش برای مردم بوده و هنوز هم هست. اگر به هر دلیلی آرامش این کانون متزلزل گردد، آرامش و آسایش افراد خانواده از بین می رود. خانواده اولین جایی است که افراد آن رشد می کنند و به لندگی می رسند. کودکان خانواده چشم ز می کنند و همه ی یدها و نیدهای اولیه ی زندگی را آنجا می آموزند. کودکان پیشرفت و ترقی خود را از خانواده آغاز می کنند و چنانچه ناامنی و تزلزل خانواده وجود داشته شد، مسلما آینده ی فرزندان نیز گاها دستخوش تغییرات غیرقابل جبرانی خواهد شد.

یکی از نابهنجاری هایی که ممکن است خانواده ها ایجاد شود و گاه مدت ها قی بماند، وجود خشم خانواده است. وجود خشم خانواده از نظر مشاوره خانواده  می ند علل مختلفی داشته شند که زیر به چند مورد از آنها اشاره می شود.

 1. اولین حسی که می تواند عث ایجاد خشم فرد شود، وجود ناکامی است. زمانی که فرد دچار حس ناکامی گردد، دست به هر ترفندی می زند بتواند به خواسته ی ونی اش برسد و یکی از این ترفندها توسل جستن به حربه ی خشم است.
 2. عامل دیگر می تواند انتقال خشم میان اعضای خانواده شد. وقتی که فردی خشمگین شد، قاعد این خشم را به دیگر اعضا نیز منتقل می کند. خشم اعضای خانواده کم کم به جامعه نیز انتقال پیدا می کند و اگر این خشم به ستی کنترل نشود، نتیج جامعه ای خشمگین روبرو می شویم.
 3. علل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی هم برای بروز خشم افراد اثرگذار است، که هریک از آنها خود به تنهایی زمینه ی بحث های زیادی ره ی موضوع دارد.

مدیریت خشم خانواده

حال سوال این است که چنانچه تنش خانواده به وجود آمده و نهادینه شده شد، برای کنترل و مدیریت آن چه ید کرد.

بیشتر بخوانید:

مشاوره زناشویی

مشاوره نوجوان

مشاوره ازدواج

خشم به طور کلی یک پاسخ بسیار عادی و طبیعی مقابله یک عامل تهدید کننده ی حیاتی است. اما اگر این خشم به ستی کنترل و مدیریت نشود، آسیب های فراوانی را به روح و روان فرد و اطرافیان وارد می کند. به همین دلیل مدیریت خشم بسیار مهم است و می یست به طور اساسی به آن پرداخت. اولین گام مدیریت خشم ریشه یابی آن است. به طور کلی چرا خشم ایجاد می شود و منشا آن از کجاست. اگر خشم به ستی ریشه یابی و مدیریت نگردد، می تواند مشکلات دیگری نیز خانواده ایجاد کند. اما پس از ریشه یابی خشم برای کنترل و مدیریت آن چه ید کرد؟!

مهارت های کنترل خشم زندگی زناشویی

 1. اولین گام می تواند سکوت کردن مقابل شرایط پیش آمده شد. گرچه سکوت کردن این شرایط می تواند بسیار سخت شد، اما اگر آن لحظه به خود مسلط شوید و سکوت کنید، آنگاه بهتر می توانید به خودن و شرایط مسلط شوید و تصمیم گیری عاقلانه تری داشته شید.
 2. کنترل زن نیز یکی دیگر از مهارت های لازم برای کنترل خشم است. سعی کنید آنچه را که ذهنن می گذرد، به زن نیاورید. این روش بهتر می توانید اوضاع را کنترل نمایید.
 3. سعی کنید نشانه های بروز خشم را بشناسید. شناخت این نشانه ها شدت خشم نیز حدی کاهش پیدا می کند.
 4. ترک موقعیت نیز یکی دیگر از راهکارهای کنترل خشم است. ترک آن موقعیت بهتر می توانید خشم خود را کنترل نمایید.
 5. نفس عمیق و شستشوی دست و صورت نیز می تواند حدود زیادی به کنترل خشم کمک کند.
 6. بیان احساسات منفی خود نیز می تواند کاهش خشم بسیار ثیرگذار شد.

مهارت های کنترل عصنیت کودکان خانواده

اگر کودکی نداند که چطور احساسات خود را کنترل نماید، قطعا لجزی و پرخاشگری های او مواجه خواهید شد. اگر این پرخاشگری ها نیز کنترل نگردد، موجب آزار و اذیت دیگران می گردد و نهای به طرد شدن او می انجامد. پس کنترل خشم کودکان نیز بسیار حائز اهمیت است. راهکارهای متفاوتی برای کمک به کودکان این زمینه وجود دارد و بیشترین مسئولیت آن نیز بر عهده ی پ  و ما است.

اولین راهکار این است که پ و ما مواجهه موقعیت های خشونت زا الگوی مناسبی برای فرزندان خود شند. فرزندان غال از والدین خود الگوبرداری می کنند و کنترل احساسات و از جمله خشم نیز نگاهشان به والدین است.

آموزش کنترل خشم به فرزندان

 

 1. پ و ما می توانند الگوهای مثبتی را برای مقابله خشم به فرزندان خود آموزش بدهند. مثلا به او یاد بدهند که هروقت عصنی شد صورتش را بشوید و یا مثلا لطیفه ای تعریف کند.

 2. تحسین و تشویق کودکان نیز یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند حتی بروز خشم کودکان را به حداقل برساند.

 3. از کودک بخواهید بعد از فروکش کردن خشم مورد احساسش سخن بگوید. به او حق بدهید که این حس را داشته و به دنل مقصر نشید. اگر نمی تواند مورد احساسش چیزی بگوید، او را مجبور به حرف زدن  نکنید، برعکس خودن بنشینید و از احساسن بگویید، و بعد برایش بگویید که برای کنترل خشم خودن چه کرده اید.

 4. اگر کودک هنگام عصنیت وسایل را پرت می کند و یا کتک می زند، اول از همه اینکه خونسردی خود را حفظ کنید، جلویش زانو بزنید، چشمانش نگاه کنید و آرامش او را مجاب کنید که نید به کسی یا چیزی آسیب بزند. اما به طور همزمان سعی کنید که احساسات او را نیز ک کنید.

 5. سعی برقراری ارتط صحیح و موثر آنها داشته شید. اجازه دهید خانه برای آنها به پناهگاهی امن مبدل شود که آن بتوانند همه ی احساسات خود را بیان کرده و بروز دهند.

 6. می توانید از زی های مختلف نیز برای آموزش کنترل خشم به فرزندان خود بهره ببرید. مجموع هرچه زمان بیشتری را صرف تربیت صحیح کودکان نموده و فعالیت های هدفمند بییشتری این زمینه داشته شید، کودکان موفق تری زمینه ی کنترل احساساتشان خواهید داشت.

آسیب های عدم کنترل خشم و عصنیت خانواده

 اگر خشم و عصنیت خانواده کنترل نشود، آسیب های غیر قابل جبرانی برای خانواده، فرزندان و نهای جامعه خواهد داشت. همانگونه که قبلا ذکر شد، خشم یکی از احساسات طبیعی هر موجود زنده است و به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند. اما اگر این خشم عث شود که فرد کنترل رفرهای خود را از دست بدهد، آن زمان است که این حس مشکل ساز می شود و ید برای کنترل آن تمهیداتی اندیشیده شود.  چنانچه خشم خانواده به ستی مدیریت و کنترل نشود، آسیب های زیادی به پیکره ی خانواده وارد می شود و بعضی از آنها غیرقابل جبران خواهد بود.

انواع آسیب های تنش خانواده

 1. یکی از آسیب هایی که خشم پی دارد آسیب های جسمی است. اگر خشم به ستی کنترل نشود و انسان قی بماند می تواند عث تخریب سلول های مغز گردد و حافظه ی فرد ضعیف گردد و از مدت مغز این افراد کوچک می شود. بیماری های دیگری مثل افسردگی و مانیا نیز می تواند بر اثر وجود خشم مستمر ایجاد گردد. آریتمی، دهای ماهیچه ای، سنوم روده ی تحریک پذیر، ورم معده و بیماری های پوستی می تواند از دیگر عوارض خشم مداوم شد.

 2. یکی دیگر از آسیب های عدم کنترل خشم می تواند آسیب های اجتماعی برای فرد شد. هنگامی که فردی کنترل بر روی خشمش نداشته شد، مسلما روابطش اطرافیان دچار مشکلاتی خواهد شد.

 3. یکی دیگر از آسیب ها می تواند صدمه زدن به دیگران شد. هنگامی که فرد نتواند عصنیتش را کنترل کند، ممکن است شرایطی ناخواسته حتی دست به قتل بزند، قتلی ناخواسته و فقط از روی عصنیت.

 4. خشم معمولا حال روحی فرد را نیز خراب می کند. فردی که مدام عصنی می شود، مسلما کمتر می تواند شاد شد و بخندد. اطرافیان نیز از این نوع افراد فراری هستند، از این رو کم کم به انزوا کشیده می شود.

 5. وجود خشم و عصنیت مستمر و مداوم خانواده که عث نزاع و کشمکش های مداوم خانواده می گردد می تواند ثیرات مخرب فراوانی بر روی فرزندان داشته شد و عث شود که آنها خشمی فروخورده را همواره خود داشته شند و بزرگسالی مشکلات زیادی را تجربه کنند. یکی از این مشکلات می تواند تجربه ی بیماری های مختلف روحی و روانی شد.

کنترل خشم خانواده

توجه به مطالب عنوان شده، خشم یکی از احساسات طبیعی است که اگر  استمرار پیدا کند و کنترل نشود می تواند بسیار مخرب شد. این خشم حتی می تواند خانواده های زیادی را از هم بپاشد و یا بنیان بسیاری از خانواده ها را متزلزل نماید. خشم اگر ادامه پیدا کند و به ستی مدیریت نشود و از بین نرود، مبدل به یک خشم فروخورده می شود و به جامعه کشیده می شود. این خشم جامعه نیز بین افراد منتقل می شود و دیگر نمی توان جلوی آن را گرفت. از آنجایی که وجود خشم ریشه ی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی است، پس مدیریت و مان آن نیز ید اهمیت داشته شد و این کنترل و مدیریت را ید از خانواده آغاز نمود و مهارت های کنترل خشم زندگی زناشویی را فرا گرفت.

خدمات

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره خانواده به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد. جهت کسب آموزش های بیشتر این مقاله لاتین را مطالعه کنید.

منبع: ANGER

براي مشاوره زمينه کنترل خشم خانواده|چگونه آب بر خشم های خانواده بریزیم!

از مشاورين مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه از

09353000102 تماس بگيريد

 ? صبح  ?? شب 

حتي ايام تعطيل

 
منبع:لینک منبع