۵٫۰
۰۱

خصوصیات کودکان بیش فعال

خصوصیات کودکان بیش فعال را بطور جداگانه ممکن است کودکان دیگر نیز داشته شند . تفاوت شدت آنهاست . کودک بیش فعال همه خصوصیات را هم دارند اما کودکان زیگوش یکی از آنها را . کودک بیش فعال رفر های خود را نمیتواند کنترل کند حالیکه کودک زیگوش ممکن است برخی مکان ها رفرها رابروز ندهد و کنترل کند . یکی از خصوصیات کودکان بیش فعال فعالیت بیش از اندازه است . همانطور که از نام این اختلال برمی آید این کودکان لحظه ای بدون تحرک نیستند . آنها برای دقایقی هم نمیتوانند یکجا بنشینند یا آرام بگیرند . یکی دیگر از خصوصیات کودکان بیش فعال عدم تمرکز این کودکان است . آنها به دلیل اینکه آرامش ندارند نمیتوانند روی یک موضوع تمرکز داشته شند . آنها لحظه ای توجه میکنند سپس به سرعت رها میکنند . توجه کردن به مسائل برایشان کار بسیار دشواری است .

یکی دیگر از خصوصیات کودکان بیش فعال سرعت آنها است . به سرعت میدوند و سرعت کارشان را انجام میدهند گویی همه کار عجله دارند . یکی دیگر از خصوصیات کودکان بیش فعال حرف زدن زیاد است . تند تند و بی هدف حرف میزنند حالیکه حرفهای آنها پراکنده است و ره یک موضوع نیست . از دیگر خصوصیات کودکان بیش فعال توجه نکردن به جزئیات است . او به همه چیز گذرا و بدون توجه به نکات ریز نگاه میکند . وقتی او حرف میزنید به نظر میرسد گوش نمیدهد . دستورات شما را ست انجام نمیدهد . او از تحرک زیاد خسته نمیشود ولی از یک موضوع زود خسته میشود . او نمیتواند یک کار را به پایان برساند . چون نمیتواند یکجا بماند . او مدام ید جایش را عوض کند . سرگم و عجول است .

علائم و خصوصیات کودکان بیش فعال

علائم و خصوصیات کودکان بیش فعال مشخص است . شما یک مکان عمومی او را ببینید فوری تعجب خواهید گفت : عجب انرژی دارد . چون او مدام از اینجا به آنجا و از آنجا به اینجا میدود و تغییر مکان میدهد . عین این زیگوشی روحیه ای بسیار حساس دارد . زود میرنجد و ناراحت میشود . از علائم و خصوصیات کودکان بیش فعال اینست که حال حرکت توجهی به دیگران ندارد و ممکن است به آنها تنه بزند بطوریکه پرت شوند . عذر خواهی نمیکنند . او بی ادب نیست ولی روی رفرش کنترل ندارد . او متوجه نیست که عث اذیت و آزار کسی شده است . از دیگر علائم و خصوصیات کودکان بیش فعال اینست که نمیتوانند یک صف نوبت قرار بگیرند . آنها بی توجه به صف نفر اول را کنار زده و جلو میروند . آنها صبور نیستند .

یکی دیگر از علائم وخصوصیات کودکان بیش فعال اینست که آنها رشته سخن شما را پاره میکنند . وقتی خواسته ای از شما دارند صبر نمیکنند حرفن دیگری تمام شود . حتی وقتی خود آنها حرف میزنید وسط حرفن میپرند . خواسته هایشان ید زود انجام شود . غیر اینصورت سر و صدا میکنند و مرتب از شما میخواهند که خواسته شان را اجابت کنید . وقتی از او چیزی میپرسید بی صبرانه جواب میدهد و نمیگذارد سوال شما تمام شود . آموزش های شما را یاد نمیگیرد و نسبت به آنها بی توجه است . برخی اوقات احساس میکنید او حرف های شما را نمیشنود . وقتی یک جا مینشیند دست ها و پاهایش را تکان میدهد . او همانطور که نشسته میلولد و تکان میخورد . او دچار اختلال بیش فعالی – بی توجهی است (ای دی اچ دی ) .


بیشتر بخوانید:خواب کودک ، اختلال خواب و مان آن


خصوصیات کودکان بیش فعال مسه

خصوصیات کودکان بیش فعال مسه تمام این کنشها و واکنشهای خود را دارند به همراه تکانه های عصبی . علاوه بر این رفرها خصوصیات دیگری نیز دارند که به اختصار به آن اشاره میکنیم . او سر صف نمی ایستد . وقتی وارد کلاس می شود سر راه یک دو دانش آموز برخورد دارد . از تنه زدن گرفته پس گردنی زدن . سرکلاس به حرف های معلم گوش نمیدهد و بدون اجازه از کلاس بیرون میرود . حتی ممکن است از مسه بیرون برود . به تذکر معلم اعتنایی نمیکند . او س معلم را یاد نمیگیرد . تکالیفش را انجام نمیدهد . هنگام بیرون رفتن از کلاس از کسی که کنارش نشسته نمیخواهد که بلند شود او برود . به جای این رابطه او را هل میدهد . توجهی به خطر ندارد . ممکن است راه پله ها بدود .

از دیگر خصوصیات کودکان بیش فعال مسه اینست که او بی دلیل اجتماع دوسنه همکلاسی هایش را به هم میریزد . که البته این رفرها ریشه روانشناختی دارد . کودکان بیش فعال به خاطر خصوصیاتی که دارند کمتر کسی آنها دوست میشود نتیجه او از این موضوع میرنجد و اینگونه رفرها ابراز ناراحتی میکند . زنگ ورزش وارد زی های دست جمعی میشود زی آنان را خراب کند . او نه میتواند زی های گروهی شرکت کند نه اجازه میدهد دیگران زی کنند . یکی دیگر از خصوصیات کودکان بیش فعال مسه اینست که به فعالیت هایش نمیتواند نظم بدهد . به همین دلیل از فعالیت های گروهی همیشه محروم میشود که همین مسئله نیز رفرهای تکانشی به همراه خواهد داشت . برخورد این کودکان ید نهایت دقت را داشت زیرا آنها هر واکنش شما ممکن است دچار اختلال های بعدی شود .


بیشتر بخوانید:بهترین روش مان ترس کودکان


خصوصیات کودکان بیش فعال ۳ سالگی

خصوصیات کودکان بیش فعال سه سالگی زیاد مشخص نمیشود . خصوصیات کودکان بیش فعال سه سالگی شبیه به کودکان زیگوش است و این اختلال از شش سالگی و برخی از سن بلوغ بروز میکند . اما اگر خانواده های عزیز برای کودکان خود مشاوره بگیرند ممکن است روانشناس یا مشاور تشخیص دهد که کودک ممکن است آینده دچار ای دی اچ دی شود . همیشه یک مشاوره کودک میتوان یک قدم چلوتر بود . مشاوره اختلالات کودک بروز هرگونه اختلال را تذکر میدهد . بدین ترتیب شما میتوانید زودتر اقدام کنید . یک اختلال تشخیص ، اقدام به موقع و مان به شما نیج خوبی ارائه خواهد داد . اینگونه موارد از خانواده های گرامی تقاضا میشود کودک مانند یک کودک بی ادب برخورد نکنید . جایی که امکان دارد به او آرامش دهید .

نکته دیگر حتما مان را تحت نظر یک روانپزشک شروع کنید . داروهای او را به موقع و به اندازه بدهید . همزمان روانپزشک یک متخصص روانشناس و مشاور ارتط شید . برای تربیت کودک از یک مشاور خانواده کمک بگیرید . نکته دیگر اینکه تشخیص را فقط به عهده روانپزشک بگذارید . حتی اگر تمام علائم را داشت و حتی اگر تست های بیش فعالی تشخیص مثبت بود ز هم به کودک انگ نزنید . تشخیص و مان فقط به عهده پزشک میشد .

نشانه ها و خصوصیات کودکان بیش فعال

نشانه ها و خصوصیات کودکان بیش فعال را زگو میکنیم :

 • کودکان بیش فعال بر رفر خود کنترل ندارند .
 • کودکان بیش فعال برای چند لحظه هم نمیتوانند یکجا بنشینند
 • کودکان بیش فعال قا نیستند کارهای گروهی شرکت کنند .
 • آنها صف به نوبت نمی ایستند .
 • آنها به نظر میرسد به حرف های طرف مقابل گوش نمیکنند .
 • آنها وسط حرف دیگران پریده و اجازه نمیدهند حرفشان تمام شود .
 • پاسخ سوال ها را پیش از اتمام آن میدهند .
 • همیشه عجله دارند .
 • انرژی آنها تمام شدنی نیست .
 • به کارهای خود نمیتوانند نظم بدهند .
 • نگران هستند و میپندارند هیچکس آنها را دوست ندارد .
 • خواب خوبی ندارند .
 • ممکن است نیمه شب از خانه بیرون بروند .
 • مسه را رها میکنند .
 • آنها برنامه های گروهی دیگران را خراب میکنند . ممکن است دیدن گوهی که فوتل زی میکنند به توپ آنها لگد بزند .

از نشانه ها و خصوصیات کودکان بیش فعال گفتیم  اما مردم جامعه ید رعایت حال این کودکان را بکنند . وظیفه انسانی هر آدمی است دیدن این کودکان آنها را مسخره نکنند و پرخاش آنها رفر نکنند بهبود این کودکان به برخورد مردم این کودکان ارتط دارد . مرکز مشاوره آویژه برای همه تنستی و سلامت آرزومند است .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره روانشناسی و خانواده خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلالات کودک آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : The Hyperactive Child: Characteristics, Treatment, and …

 

خصوصیات کودکان بیش فعال چیست ؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع